Hoe uw gezin financieel beschermen als u huurt?

U huurt een woning of appartement samen met uw partner. Vandaag bent u kerngezond, maar garanties voor de toekomst biedt dit niet. Hoe kunt u zichzelf financieel beschermen tegen een plots overlijden of een langdurige arbeidsongeschiktheid?

Arbeidsongeschiktheid

Als uzelf of uw partner langdurig arbeidsongeschikt wordt, door een ongeval of ziekte, dan zullen de gezinsinkomsten een duik nemen. Jammer genoeg blijven de vaste kosten dezelfde. Dit kan ervoor zorgen dat het moeilijk wordt om de huur te blijven betalen. Een verzekering Gewaarborgd Inkomen of een lichamelijke ongevallenverzekering kunnen hiervoor een gedeeltelijke oplossing bieden. Deze verzekeringen compenseren het inkomensverlies voor een stuk.

Overlijden

Bij een plots overlijden komen er niet alleen heel wat emotionele zorgen op de nabestaanden af, maar ook het financiële plaatje kan een stuk complexer worden. Minder inkomsten, maar wel dezelfde vaste kosten. Een overlijdensverzekering is hiervoor de beste oplossing. Als één van beide partners overlijdt, dan wordt het verzekerde kapitaal uitgekeerd aan de nabestaanden. Zo kunnen financiële problemen vermeden worden.

Huurgarantiefonds

In Vlaanderen kan het Huurgarantiefonds tussenkomen als de huurder financieel in gebreke blijft om de huur te betalen. Het fonds kan tot drie maanden huur overnemen, al worden die bedragen later teruggevorderd (tenzij het gaat om langdurig zieke of werkloze huurders). Vorig jaar werd evenwel bekendgemaakt dat het Huurgarantiefonds onvoldoende gebruikt werd en kondigde Vlaams Minister van Wonen Liesbeth Homans een bijsturing aan.