Hoe stoppen als zelfstandige en terug gaan werken als bediende?

Zelfstandige ben je niet noodzakelijk voor het leven. Er kunnen zich tal van situaties voordoen, waarbij een zelfstandige de beslissing neemt zijn activiteit stop te zetten en (terug) in loondienst te gaan werken. De redenen kunnen uiteenlopend zijn: het statuut van zelfstandige ligt je eigenlijk toch niet zo goed, het vraagt te veel werk en/of brengt te weinig op, de zaken draaien niet zoals gehoopt of, integendeel, een van je klanten apprecieert je werk zozeer, dat hij je een interessante job aanbiedt. Welke stappen moet je dan allemaal ondernemen?

Volledige stopzetting
De eerste vraag die je je moet stellen, is de volgende: stop je je activiteit als zelfstandige helemaal, of ben je nog van plan in bijberoep verder te doen? De tweede optie kan veiliger zijn, maar als je je volledig wilt inzetten voor je nieuwe baan, dan kan dit moeilijk zijn. We gaan ervan uit dat je volledig stopt. Dit wil zeggen dat je van dan af - meer bepaald vanaf het trimester dat volgt op het trimester van de stopzetting - niet meer valt onder het sociaal statuut van een zelfstandige. Om in orde te zijn, moet je dus een ander statuut hebben. Als je terug gaat werken als bediende, is dit niet moeilijk: via je nieuwe baan als werknemer (bediende of arbeider) of ambtenaar, ben je inderdaad volledig verzekerd via de RSZ-bijdragen.

De nodige administratieve stappen
Wanneer je je activiteit als zelfstandige stopzet, moet je de nodige stappen zetten om dit officieel te maken. Omdat je geen zelfstandige activiteit meer hebt, moet je je laten schrappen uit de Kruispuntbank van Ondernemingen. Dit gebeurt via je ondernemingsloket, dat dikwijls eveneens je sociale verzekeringsfonds is. Eens het ondernemingsloket op de hoogte is, zal het je ook bij de nodige stappen begeleiden. Vermits je voortaan geen btw-plichtige activiteiten meer uitoefent, moet je natuurlijk de controlediensten van de btw op de hoogte brengen van je stopzetting. Vergeet toch niet je laatste btw-aangifte in te dienen en de verschuldigde som te betalen. En aangezien je in de toekomst geen zelfstandige meer bent, kun je je laten uitschrijven bij je sociale verzekeringsfonds. Voor het laatste trimester van je activiteit moet je nog wel je sociale bijdragen betalen. Je mag ook niet nalaten je ziekenkas op de hoogte te brengen van je verandering van statuut. Voor meer details in verband met de stopzetting van een zelfstandige activiteit, kunnen wij naar deze artikels verwijzen.

Of toch nog verder in bijberoep?
Het is misschien niet altijd aangewezen, toch kan het gebeuren dat je nog wenst zelfstandige in bijberoep te blijven. In dat geval moet je wel de hierboven vermelde instellingen op de hoogte brengen van je verandering van statuut, maar je zult nog wel aangesloten moeten blijven. Je bent dan immers nog altijd zelfstandige, al is het in bijberoep. Over de zelfstandige in bijberoep hebben wij het reeds uitvoerig gehad.

Stoppen als zelfstandige en terug gaan werken als bediende is dus veel eenvoudiger dan het omgekeerde. Toch mag je niet nalaten bepaalde stappen te ondernemen, anders ben je niet in orde.