Hoe stop ik met mijn zelfstandige activiteit?


U bent na uw pensionering begonnen met een zelfstandige activiteit. Maar uiteindelijk ligt het u niet zo. Of het was niet wat u gehoopt had. Of de gezondheid zit niet mee. Of u wenst gewoon van uw pensioen en van het leven te genieten. In elk geval beschouwt u het voor bekeken: u wenst te stoppen. Welke stappen moet u dan ondernemen? 

1. Laat u schrappen uit de Kruispuntbank van Ondernemingen (KBO)
Ook hier zal uw ondernemingsloket uw eerste contactpersoon zijn. Zij zullen het nodige doen. Of u nu een kleine onderneming hebt of een handelsvennootschap, uw activiteit moet uit de KBO geschrapt worden.

Om uw activiteit te laten schrappen, heeft uw loket uw ondernemingsnummer en de juiste (toekomstige) datum van stopzetting nodig. Deze schrapping gebeurt heel eenvoudig, de meeste ondernemingsloketten hebben hiervoor zelfs een stopzettingsformulier op hun website. Eenmaal de schrapping is uitgevoerd, zult u van uw ondernemingsloket een uittreksel uit de Kruispuntbank krijgen, met de vermelding van de officiële datum van stopzetting.

2. Stopzetting van de btw
Als u een btw-nummer hebt, moet u binnen de 30 dagen na de stopzetting van uw activiteit het controlekantoor van de btw van uw regio hiervan op de hoogte brengen. Dit gebeurt heel gemakkelijk door middel van een aanvraagformulier tot stopzetting van een activiteit. Dit kan ook via uw ondernemingsloket gebeuren. Zorg er wel voor dat u een bewijs van doorhaling van uw btw-nummer krijgt.

3. Melding aan uw sociaalverzekeringsfonds
De stopzetting moet binnen de 15 dagen aan uw sociaalverzekeringsfonds gemeld worden. Binnen de 15 dagen na ontvangst van het attest van de schrapping van uw ondernemingsnummer uit de kruispuntbank, moet u een kopie hiervan aan uw sociaalverzekeringsfonds overmaken, samen met een verklaring op eer die de exacte datum van stopzetting bevestigt.

Indien uw ondernemingsloket ook uw sociaalverzekeringsfonds is, gebeurt dit automatisch en hoeft u zelfs niets te doen.

4. Melding aan uw ziekenfonds
Hier moet u zich natuurlijk niet uitschrijven, want u zult hun diensten nog nodig hebben. Zij moeten echter wel op de hoogte zijn van uw verandering van statuut.

5. Uw zaak overlaten... of ontbinden?
Indien u een vennootschap opgericht hebt, dan moet u beslissen wat hiermee moet gebeuren. U kunt het eventueel overlaten aan één van uw vennoten, een vervanger vinden, uw vennootschap verkopen of sluiten. Er hangt natuurlijk veel af van het feit of u alleen bent, dan wel met vennoten, en hoezeer die aan de vennootschap gehecht zijn. Misschien kunt u in deze situatie nog een aardige som krijgen. Misschien niet.

Een vennootschap kan ontbonden worden door een besluit van de algemene vergadering van de aandeelhouders of vennoten. De tussenkomst van een notaris is hier vereist. Vereffenaars zullen dan de eigenlijke vereffening van de vennootschap leiden. In 2014 is er veel ophef geweest rond de verhoging van 10 % naar 25 % van de roerende voorheffing op de liquidatiebonus, d.i. het vermogen dat overblijft na de betaling van alle schulden van de vennootschap.

In elk geval kunt u met al uw vragen terecht bij een deskundige, uw boekhouder, fiscalist, jurist, of notaris.

Nu kunt u echt van uw rustpensioen genieten, hopelijk in een financieel comfortabelere situatie dan wanneer u begonnen bent.