Hoe schenk je een onroerend goed?

Een patrimoniumvennootschap is een handig instrument om de schenking van een onroerend goed mogelijk te maken. Maar hoe gaat dat precies in zijn werk?

MINDER BELASTINGEN

Een patrimoniumvennootschap kan nagenoeg onbeperkt financieringskosten en kosten van een onroerend goed – brandverzekering, onroerende voorheffing, registratierechten, … – aftrekken van haar inkomsten.

Het verhuren van een onroerend goed aan een particulier wordt belast op het kadastraal inkomen (ki) van de woning x 1,4. Dat bedrag ligt lager dan de belasting op de werkelijk ontvangen huur, waaraan een patrimoniumvennootschap onderhevig is, maar in een vennootschap kan je het bedrag van de belasting wel drukken door er kosten tegenover te stellen. Via een patrimoniumvennootschap is de huur van een onroerend goed zelfs niet belast als de kosten van het pand de inkomsten evenaren of overschrijden.

MINDER SUCCESSIERECHTEN

Bij de erfenis van een onroerend goed moeten de begunstigden successierechten betalen van 27 % in Vlaanderen en 30 % in Brussel en Wallonië. We moeten we er wel bij vermelden dat deze belasting over afzienbare tijd kan dalen. Hierover ligt een wettekst op tafel.

Als het onroerend goed in een patrimoniumvennootschap is ondergebracht, dan bedragen de successierechten slechts 3 % (in Vlaanderen en Brussel) of 3,3% (in Wallonië).

MINDER SCHENKINGSRECHTEN

De schenking van een onroerend goed moet in principe gebeuren via een notaris. In dat geval betaal je een schenkbelasting.

Bij de overhandiging van een roerend goed, net zoals bijvoorbeeld een geldsom (= handgift), moet geen schenkbelasting worden betaald. Het inbrengen van een onroerend goed in een patrimoniumvennootschap maakt het mogelijk om deze schenkbelasting te vermijden, doordat de waarde van het onroerend goed wordt vertaald in aandelen.

Wanneer de schenker binnen de drie jaar na de schenking overlijdt, wordt de waarde van de schenking evenwel bij het actief van de nalatenschap geteld. Hierop moet je erfbelasting betalen, die hoger ligt dan de schenkbelasting.

Wil je de schenking regelen door middel van een notariële akte en toch schenkingsrechten ontlopen? Dat kan, als je aanklopt bij een notaris in Nederland of Zwitserland. Op voorwaarde dat de schenker niet binnen de drie jaar na de schenking overlijdt, wordt een schenking bij akte voor een buitenlandse notaris niet beschouwd als fiscaal misbruik.

Let wel: het inbrengen van een onroerend goed in een vennootschap waarvan kort daarna de aandelen worden verkocht of geschonken, lokt de aandacht van de fiscus.