Hoe kunt u uw huidige VAPZ-saldo opvragen?

Bent u zelfstandige, dan weet u dat u best zelf voor een aanvullend pensioen zorgt. Dat kan op verschillende manieren: via een Vrij Aanvullend Pensioen voor Zelfstandigen (VAPZ), een Individuele Pensioentoezegging (IPT), pensioensparen, vrij sparen … Maar hoe weet u hoeveel u intussen al gespaard hebben binnen uw VAPZ?

Het antwoord is heel eenvoudig: elk jaar bezorgt uw verzekeraar of financiële instelling u een overzicht van uw contract. Niet alleen uw persoonlijke gegevens worden vermeld, maar ook het rendement, de winstdeelname, het opgebouwde spaartegoed en een prognose van de uitkering als u in de toekomst verder blijft storten. U krijgt zo’n fiche voor elke polis die u onderschrijft met het oog op de opbouw van een aanvullend seizoen.

Dit overzicht wordt ook wel pensioenfiche of benefits statement genoemd. Hou deze fiches goed bij, ze geven u een goed beeld van uw spaarinspanning wanneer u daarover meer informatie wenst.

Hebt u bepaalde vragen bij de vermelde cijfers en begrippen, of zijn sommige zaken u niet helemaal duidelijk? Neem dan contact op met uw makelaar. Hij zal u graag alles verduidelijken.