Hoe kies ik een fonds dat past bij mijn risicoprofiel?

Bent u vastbesloten om uw eerste stappen als belegger te zetten? En mikt u daarbij op een tak 23-verzekering, die gelinkt is aan beleggingsfondsen? Hou dan rekening met onze tips hieronder om de juiste keuze te maken.

  1. De wetgever verplicht tussenpersonen om samen met u een beleggingsprofiel op te stellen. Concreet zal uw makelaar u vragen stellen over uw verwachtingen, beleggingshorizon, uw vermogen, uw financiële kennis … Op basis van de antwoorden stelt uw makelaar samen met u een beleggingsprofiel op. Hij mag enkel producten voorstellen die binnen dat profiel passen. Belangrijk is dat u alle vragen telt die u wil stellen en dat u begrijpt wat uw makelaar u wil vertellen.

  2. Een makelaar is onafhankelijk en werkt per definitie met meerdere verzekeraars samen. De kans is dus groot dat die verschillende maatschappijen elk een uitgebreid aanbod van tak 23-producten met fondsen hebben. Uw makelaar kan u vertellen welke oplossing geschikt is voor u (in functie van uw beleggingsprofiel) en kan u ook voorstellen om uw investering over meerdere fondsen te spreiden. Dat laatste is sowieso een goed idee om het beleggingsrisico te beperken.

  3. U kunt voor meer informatie over een fonds natuurlijk terecht op de website van de verzekeraar. Maar dat zegt natuurlijk niet alles, want uiteindelijk bespreekt de betrokken verzekeraar zijn eigen product … U kunt wel een kijkje nemen naar de historiek (track record) van een fonds, zodat u weet wat de rendementen van de voorbije jaren waren. Maar spijkerharde garanties voor de toekomst geeft dit niet.

  4. Uw makelaar kan u gespecialiseerd advies geven. Daarnaast kunt u een kijkje nemen op Morningstar.be. Die site geeft elk beleggingsfonds een score van één tot vijf sterren. Ook dit biedt geen garanties voor later, maar is wel een houvast.

  5. Bespreek met uw makelaar zeker de kosten die aan uw tak 23 en de onderliggende beleggingsfondsen verbonden zijn. Het gaat dan over instap-, beheers- en uitstapkosten. Ook de kosten die betaald moeten worden als u binnen uw tak 23-polis van één fonds naar een ander wil switchen, zijn belangrijk.

  6. Bij een aantal verzekeraars is het mogelijk om extra beleggingsopties te onderschrijven. Voorbeelden hiervan zijn het vastklikken van de winst, een dynamische risicobeperking of een druppelsgewijze instap. Deze opties kunnen u helpen om het eventuele beleggingsrisico te beperken. Uw makelaar kan u vertellen of deze voor u zinvol zijn.

  7. Belangrijk is ook dat u, eenmaal u in tak 23 belegd hebt, nog regelmatig laat checken of de door u gekozen mix van fondsen nog overeenstemt met uw beleggingsprofiel. Uw makelaar helpt u hierbij.