Hoe kan ik vrijstelling van sociale bijdragen krijgen als zelfstandige in bijberoep?

Zoals elke andere zelfstandige, moet de zelfstandige in bijberoep sociale bijdragen betalen. We zagen reeds dat hij hierdoor geen bijkomende rechten opbouwt. Het zijn zuiver "solidariteitsbijdragen". Maar de zelfstandige in bijberoep kan wel onder bepaalde voorwaarden een vermindering, ja zelfs een vrijstelling van de betaling van deze sociale bijdragen krijgen.

Een eerste onderscheid
We moeten hier een onderscheid maken tussen de vrijstelling/vermindering bij het begin van de zelfstandige activiteit en later. In het eerste geval gaat het om een voorlopige aanvraag tot vrijstelling/vermindering. Indien achteraf blijkt dat het werkelijke inkomen hoger ligt, zal er een aanpassing van de sociale bijdragen gebeuren. Dit hebben we hier al gedeeltelijk behandeld, met de vermelding dat vanaf januari 2015 de inkomsten van het jaar zelf als referentie zullen dienen.

Vermindering van sociale bijdragen
Alles is eigenlijk een kwestie van inkomsten. Als zelfstandige in bijberoep ben je niet verondersteld (te) veel geld te verdienen. De betaling van de sociale bijdragen zal afhangen van de som die je activiteit (netto) opbrengt. Vergeet ook niet dat, zoals voor een zelfstandige in hoofdberoep, de sociale bijdragen tot nu toe berekend worden op het netto belastbaar inkomen van drie jaar terug. De zelfstandige in bijberoep krijgt een vermindering van de te betalen sociale bijdragen indien hij voor zijn bijberoep gedurende het refertejaar een netto-inkomen had dat hoger lag dan 1.423,89 EUR, maar lager dan 6.742,06 EUR.

Vrijstelling van sociale bijdragen
De zelfstandige in bijberoep waarvan het netto-inkomen voor het refertejaar onder de vrijstellingsdrempel, nl. 1.423,90 EUR lag, krijgt een volledige vrijstelling van zijn sociale bijdragen

Geen vrijstelling zonder aanvraag!
Let op: je krijgt maar een vrijstelling van de betaling van de sociale bijdragen als je die ook officieel aanvraagt. Er bestaan hiervoor verschillende documenten in functie van je situatie. Deze documenten zijn verkrijgbaar bij je sociaal verzekeringsfonds of op de website van deze instelling. De aanvraag tot vrijstelling/vermindering moet ook vergezeld zijn van de nodige bewijsstukken die de aanvraag staven.

Als zelfstandige in bijberoep kun je dus in bepaalde situaties een vrijstelling of een vermindering krijgen van de sociale bijdragen. Het is nuttig om dit te weten.