Hoe haalbaar is de combinatie werk en gezin in uw bedrijf?

Kunnen uw werknemers zelf hun werkuren kiezen? Zijn er flexibele arbeidsstelsels? Hoe goed valt privé en werk te combineren in uw bedrijf?

24% van de werknemers wenst vrij te kiezen hoe hij zijn werkdag indeelt. 10% verkiest wanneer hij vakantie neemt. Welke factoren bepalen hoe goed werk en gezin te combineren vallen?

Behoeften van de werknemers
Werknemers zijn ook gewoon mensen. Ze zijn vader of moeder, zoon of dochter. Meer dus dan enkel een individu dat presteert en jaarlijkse einddoelen haalt. Rekening houden met de diversiteit van werknemers, met hun verschillende behoeften, maakt dat u oog heeft voor een werknemer als mens. Zoekt u mee naar haalbare oplossingen als er een ziek familielid is of moeilijkheden zijn met kinderopvang?

Informeer uw werknemers
Laat weten wat er kan in uw bedrijf, zo is alles duidelijk en ontstaan er geen verkeerde verwachtingen. Communiceer over de wettelijke regelingen, de rechten van de werknemer en over de eventuele extra's die uw bedrijf aanbiedt.
Hoe doet u het in de praktijk met sociaal verlof, opnemen van verlofdagen of vakantieperiode kiezen? Bent u op dat vlak galant voor uw werknemers?

Bedrijfscultuur schept verwachtingen
Is uw bedrijf een verzameling van ego’s waar eigen doelen voorop staan? Of ligt de nadruk op samenwerking? Een ongezonde concurrentiesfeer kan in een bedrijf echt de toon zetten. Heerst er een cultuur waar het goed staat om ook na de uren nog verder te werken en mails te beantwoorden? Wanneer moeten werknemers bereikbaar zijn?

Ondersteunende diensten voor gezin
Het hangt af van de grootte van uw bedrijf, maar biedt u werknemers diensten aan om het gezinsleven makkelijker te maken? Is er een bedrijfscrèche, strijkdienst of andere gezinsondersteunende dienst?

Flexibele uren en werkstelsels
Kunnen werknemers hun eigen werkdag of -week indelen? Zijn ze vrij in hun verlofregelingen? Kan thuiswerk? Is het mogelijk dat werknemers een periode van veel werken afwisselen met een kalmere periode? Kan er makkelijk van voltijds naar deeltijds werken geswitcht worden en omgekeerd? In hoeverre is er in uw bedrijf ruimte om mee te denken op maat van de werknemer?

Als baas het goede voorbeeld geven
Werknemers hebben heel wat rechten. Maar in de praktijk loopt het niet altijd zoals voorgeschreven in de wet. Mannen kunnen misschien wel ouderschapsverlof nemen, maar wordt dit in alle bedrijven aanvaard? Wat met familiaal verlof? Toont u als leidinggevende zelf een menselijk gelaat, dan ervaren werknemers dat u meent wat u zegt. Het werpt voor uw bedrijf bovendien vruchten af. Werknemers zijn hierdoor meer gemotiveerd, want ze ervaren wat werkbaar werk is en geloven er ook in.

[infogram id="0a82da9a-96ac-45ea-9810-b37fb01021cd" prefix="4DU"]