Hoe een zelfstandige activiteit stopzetten? (2)

Wanneer een zelfstandige, om welke reden ook, zijn activiteit stopzet, mag hij, zoals we zagen, niet vergeten een hele reeks administratieve stappen te zetten: hij/zij moet zijn/haar stopzetting als zelfstandige melden aan zijn/haar sociale verzekeringsfonds, de schrapping uit de KBO moet aan het ondernemingsloket aangevraagd worden, en ook de schrapping van het btw-nummer is van belang. Maar waar moet je, als je je activiteit stopzet, ook nog aan denken?

Je ziekenkas verwittigen
Ook je ziekenkas moet op de hoogte gebracht worden van de stopzetting van je activiteit. Je verandert immers van statuut.

De laatste sociale bijdragen betalen
Na de stopzetting van je activiteit, zullen je gedachten wel op andere zaken gericht zijn. Toch mag je niet vergeten je sociale bijdragen te betalen voor het laatste trimester van je activiteit.

De laatste btw-aangifte
En je mag natuurlijk ook niet vergeten je laatste btw-aangifte in te dienen. In elk geval zal je boekhouder je hieraan herinneren.

In specifieke gevallen
Voor sommige beroepen zijn specifieke vergunningen nodig. Dit is onder meer het geval voor beenhouwers, maar ook voor bepaalde ambulante activiteiten. Bij de beëindiging van deze activiteiten moeten deze vergunningen ook afgesloten worden.

Opgelet!
Het kan zijn dat je je zelfstandige activiteit stopzet, omdat je met pensioen gaat; maar het is niet omdat je pensioen gaat, dat je ook noodzakelijk je zelfstandige activiteit stopzet! Gezien de lage pensioenen van de zelfstandigen, zullen velen van hen nog graag enkele jaren - zolang het gaat- wat bijverdienen, al was het maar om "uit te bollen". Denk eraan dat je dan wel met pensioen gaat, maar dat dit niet beschouwd wordt als een volledige stopzetting van je zelfstandige activiteit. Bovenvermelde formaliteiten zijn dan niet of slechts gedeeltelijk van toepassing. Je btw-nummer/ondernemingsnummer heb je dan natuurlijk nog nodig, evenals je sociale verzekeringsfonds.

En dan nog een klein puntje voor de zelfstandigen in bijberoep die hiermee in de loop van het eerste jaar stoppen. Ook zij moeten al deze stappen zetten, maar indien zij effectief gedurende hun eerste jaar hun activiteit beëindigen, hebben zij recht op de terugbetaling van de gestorte sociale bijdragen.