Hoe een zelfstandige activiteit stopzetten? (1)

Als je zelfstandige bent, kan je om verschillende redenen de beslissing nemen om, vrijwillig of onvrijwillig, je activiteit stop te zetten. Je kunt een interessante job gevonden hebben als werknemer, de onderneming kan failliet gegaan zijn, de pensioenleeftijd is aangebroken, of je hebt gewoon zin om het over een andere boeg te gooien... Welke stappen moet je dan ondernemen?

Schrapping uit de KBO
Gaat het nu om een vrij beroep, een handelsonderneming (eenmanszaak of handelsvennootschap) of een andere activiteit, je moet vooreerst contact opnemen met je ondernemingsloket om je activiteit te laten schrappen uit de Kruispuntbank van Ondernemingen (KBO). Vergeet niet dat je ondernemingsloket dikwijls ook je sociale verzekeringsfonds is, wat het leven natuurlijk gemakkelijker maakt. Om deze schrapping te laten uitvoeren, heeft dit loket je ondernemingsnummer en de toekomstige datum van stopzetting nodig. Neem in de maand waarop je de zelfstandige activiteit zal stopzetten, contact op met je ondernemingsloket. Om de formaliteiten te vereenvoudigen, hebben de meeste ondernemingsloketten (ook op hun website) een of meerdere stopzettingsformulieren voorzien, die gewoon ingevuld moeten worden. Je ondernemingsloket zal je dan als bewijs een uittreksel uit de Kruispuntbank overmaken, waarin de officiële datum van stopzetting vermeld staat.

Schrapping bij de btw-diensten
Als je btw-plichtige activiteiten uitoefent, moet je ook het controlekantoor van de btw dat bevoegd is voor jouw regio, op de hoogte brengen van de stopzetting van je activiteit. Dit moet binnen de 30 dagen na de stopzetting gebeuren door middel van een aanvraagformulier tot stopzetting van een activiteit. In de meeste gevallen kan het ondernemingsloket dit ook voor je regelen. Let er wel op dat je een bewijs van doorhaling van je btw-nummer krijgt.

Melding aan je sociale verzekeringsfonds en eventuele uitschrijving
Je moet je stopzetting als zelfstandige binnen de 15 dagen melden aan je sociale verzekeringsfonds. Dit houdt niet onmiddellijk in dat je per se je aansluiting bij het sociale verzekeringsfonds moet opzeggen. Dit is slechts nodig als je al je zelfstandige activiteiten definitief of voor een lange periode stopzet. Als je tijdelijk arbeidsongeschikt bent, moet je wel aangesloten blijven. Vergeet ook niet dat je in geval van faillissement misschien recht hebt op een faillissementsverzekering en/of -uitkering of een voortgezette verzekering. Deze verzekering waarborgt voor een zekere periode je rechten in het sociaal statuut. Ben je integendeel voortaan loontrekkende, volledig werkloze of volledig gepensioneerde - dan heeft het geen zin meer nog langer aangesloten te blijven bij een sociale verzekeringsfonds voor zelfstandigen. Binnen de 15 dagen na ontvangst van het attest van de schrapping van je ondernemingsnummer uit de kruispuntbank, moet je een kopie hiervan aan je sociaal verzekeringsfonds overmaken, samen met een verklaring op eer die de exacte datum van stopzetting bevestigt.

Dit waren de voornaamste administratieve stappen die genomen moeten worden bij de stopzetting van een zelfstandige activiteit. Toch zijn er nog andere zaken, die je niet mag vergeten. Dit gaan we verder zien.