Hoe de status van mijn tak 21 opvragen?


Als u geld geïnvesteerd hebt in een tak 21-levensverzekeringsproduct, dan is de kans groot dat u dit contract voor langere tijd zal aanhouden. Maar hoe weet u precies hoeveel geld er op een bepaald moment in uw polis zit? 

Elk jaar bezorgt uw verzekeraar u, al dan niet via uw tussenpersoon, een overzicht van de waarborgen in uw contract. Op dat overzicht, dat ook wel fiche of benefits statement genoemd wordt, kunt u de opgebouwde reserve aflezen, het verwachte spaartegoed op de einddatum … Op die manier bent u steevast op de hoogte van de stand van zaken van uw contract. Wil u tussentijds nog wat extra informatie, neem dan contact op met uw tussenpersoon of met de verzekeraar. Die zullen uw vragen beantwoorden.