Hoe als zelfstandige personeel in dienst nemen?

Het gebeurt: je bent zelfstandige en de zaken draaien goed. Zo goed zelfs dat je het alleen niet meer aankunt. Je moet absoluut iemand in dienst nemen om je te helpen. Hoe moet je te werk gaan? Wat moet je allemaal doen om in orde te zijn?
Hier zijn twee aspecten. Enerzijds komt er veel administratie bij kijken en zijn de reglementen niet eenvoudig. Anderzijds weet de overheid dat kmo's de grootste werkgever zijn en een enorme rol spelen in de strijd tegen de werkloosheid. Daarom kun je ook op overheidssteun rekenen.

Inschrijven bij de RSZ
Het eerste wat je moet doen, is je als bedrijfsleider inschrijven bij de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid (RSZ). De website van deze instelling is goed opgesteld en zal je verder helpen. De (nieuwe) werkgever moet zich identificeren met zijn identificatienummer. Hij is verplicht een aantal gegevens aan de RSZ te melden. Normaal gezien heb je als zelfstandige al een ondernemingsnummer, dat op termijn ook het RSZ-identificatienummer moet vervangen.

Wanneer je een personeelslid aanwerft - en nog vóór dat de werknemer in dienst treedt- moet je een onmiddellijke aangifte van tewerkstelling (DIMONA) doen bij de RSZ. Dimona staat voor "Déclaration Immédiate/ Onmiddellijke aangifte" en is de dienst voor de onmiddellijke aangifte van tewerkstelling. Sinds 2003 gebeurt deze aangifte altijd elektronisch. Elk vertrek uit de onderneming moet eveneens zo gemeld worden en je mag ook niet vergeten elke verandering van activiteit, adres, enz. onmiddellijk aan de RSZ mee te delen. Let op: dit alles kun je zelf doen, maar het is ook mogelijk om deze taak over te laten aan een sociaal secretariaat of een ondernemingsloket. In het eerste geval is de aangifte gratis, in het tweede geval zal het secretariaat hiervoor natuurlijk vergoed moeten worden.

De rol van het sociaal secretariaat
Wens je je toe te spitsen op je "corebusiness", dan is de tweede oplossing vaak de interessantste. Een sociaal secretariaat kent niet alleen alle wetten en reglementen veel beter, het zal je tevens van een enorme rompslomp bevrijden. Dit secretariaat zal alle gegevens in verband met de lonen en de premies verwerken en berekenen. Het zal de arbeidscontracten, de loonfiches, de attesten en andere documenten opstellen, enz.. Met andere woorden, het sociaal secretariaat zal een onmisbare hulp zijn.

Wanneer je als zelfstandige personeel in dienst wenst te nemen, sta je er niet alleen voor. Toch zijn er nog verschillende andere aspecten waar je aan moet denken.