Het statuut van de student-ondernemer

We zagen dat een student zelfstandige kan worden in bijberoep. We hebben toen vermeld dat dit niet gemakkelijk is en dat het toch de studies zijn, die voorrang moeten krijgen. Toch kan het voor een student zeer interessant zijn om zijn studies te combineren met het ondernemerschap. Maar het schoentje knelt bij het statuut.

Waardevol...
Als je reeds tijdens je studies als ondernemer begint, zal je zeer vroeg een waardevolle ervaring opdoen. En deze ervaring zal later zeer kostbaar zijn. Begin je na je studies als zelfstandige, dan heb je al een voorsprong op je collega's, die deze ervaring niet hebben. En begin je als loontrekkende, dan kun je je (toekomstige) werkgever een cv voorleggen, waaruit ervaring, bekwaamheid en zin voor initiatief blijken.

... maar moeilijk
Het probleem ligt bij het statuut van de student-ondernemer. Vooreerst kan hij enkel als zelfstandige in bijberoep aan het werk. Dit valt nog enigszins te begrijpen, vermits de studies toch zijn hoofdactiviteit moeten zijn. Men hoort dagelijks dat ons land nood heeft aan meer ondernemers en dat het ondernemerschap bij de jeugd gestimuleerd moet worden. Tegelijkertijd doet men niets om dit bij de studenten aan te moedigen. Wel integendeel, het ondernemerschap wordt bij hen afgeremd door een weinig aantrekkelijk statuut.

Niet alleen bouwt een student-ondernemer, als zelfstandige in bijberoep, geen eigen rechten op (hoewel hij er nog geen heeft!), daarenboven wordt hij ontraad om (te veel) geld te verdienen! Inderdaad, als je als student netto meer dan 3.110 EUR netto verdient (2014) (4.490 EUR voor een alleenstaande ouder), dan kun je niet meer ten laste blijven van je ouders.

Een taak voor de overheid...
De Vlaamse regering is van plan om een duurzaam en aantrekkelijk statuut uit te werken voor de student-ondernemer, en zo het ondernemerschap een hart onder de riem te steken. Maar het probleem ligt bij het feit dat het sociaal statuut een ... federale materie is, die dus op dat niveau behandeld moet worden.

...en ook (of vooral) voor de universiteiten!
Ook de universiteiten kunnen hierin een belangrijke rol spelen. Onze noorderburen hebben dat al een tijdje geleden ingezien. Bij hen worden er centra voor ondernemerschap opgericht en bestaat er in sommige universiteiten een functie van coördinator studentondernemerschap. En het zal niemand verwonderen dat de Angelsaksische wereld hierin ook ver vooruit is.
Bij ons bestaat bij sommige hogescholen en universiteiten een speciaal statuut voor studenten- topsporters, waarom zou men niet dezelfde faciliteiten kunnen geven aan studenten-ondernemers? De Universiteit van Gent, de Hogeschool Gent en de Arteveldehogeschool hebben hierin al het voorbeeld gegeven, de andere universiteiten zouden dringend moeten volgen.

Als onze beleidsmensen beginnen in te zien dat men het ondernemerschap in ons land kan stimuleren door een verbetering van het statuut van de student-ondernemer, dan is het een eerste stap. Niemand twijfelt er immers aan dat de student-ondernemer van vandaag de ondernemer van morgen is.