Hervorming van de pensioenen: welke gevolgen voor de zelfstandigen?

De hervorming van de pensioenen is voor iedere Belg een zorg. Maar welke gevolgen zal deze hervorming hebben voor de zelfstandigen?  Wat de pensioenen betreft, kunnen de zelfstandigen alle andere statuten benijden. De laatste jaren is de situatie van de zelfstandigen duidelijk verbeterd, we moeten hopen dat de hervormingen hen niet opnieuw zal benadelen.

De positieve aspecten
We hebben gezien dat beide laatste regeringen werk gemaakt hebben van de gelijkschakeling van de minimumpensioenen van de zelfstandigen met die van de werknemers. Eerst werden de minimumgezinspensioenen gelijkgeschakeld, later die van de alleenstaanden en de overlevingspensioenen.

Een kleine aanpassing van begin dit jaar voorziet het meetellen in de berekening van het pensioen van de zelfstandige van de laatste kwartalen van het jaar waarin het pensioen ingaat. Ook hier wordt een discriminatie van de zelfstandigen afgeschaft. De andere stelsels konden deze kwartalen al lang aanrekenen.

Een ander positief punt: het malussysteem dat de zelfstandigen trof in geval van vervroegd pensioen, werd begin verleden jaar volledig afgeschaft. De zelfstandigen worden hier voortaan niet meer gediscrimineerd.

Het principe van de eenheid van de carrière zal voor veel zelfstandigen eveneens een pluspunt zijn.

De andere aspecten
Zoals de rest van de actieve bevolking zullen de zelfstandigen in de toekomst langer moeten werken. Het is misschien een beetje ironisch dit te moeten vermelden, maar voor hen zal dit veel minder veranderen dan voor de andere bevolkingsgroepen.  Inderdaad, nu al zijn de zelfstandigen de categorie die het langst aan het werk blijft. De gemiddelde werkelijke pensioenleeftijd ligt in ons land op het ogenblik rond 58-59 jaar. Recente studies hebben uitgewezen dat 90% van de zelfstandigen nog na 60 jaar aan het werk is.  7% van hen is zelfs nog na 65 jaar aan het werk. Deze langere werkduur bij de zelfstandigen heeft vooral te maken met het lage pensioen van deze beroepscategorie. De meesten onder hen kunnen het zich niet veroorloven om vervroegd met pensioen te gaan. De verlenging van de pensioenleeftijd zal hen ook treffen, dat zal voor hen echter een minder grote zorg zijn dan voor de rest van de actieve bevolking.

Naast het verhogen van de pensioenleeftijd, zijn er nog andere aangekondigde maatregelen.  Zo is er voor iedereen (tegen 2030) de invoering van een puntensysteem voor de pensioenberekening. De pensioenbonus wordt eveneens afgeschaft.  De aanvullende verzekering wordt opengesteld tot de zelfstandigen-natuurlijke personen. De eindbelasting op het pensioensparen zal verlaagd worden, maar daartegenover staat dat het maximaal aftrekbare bedrag voor het pensioensparen - waar veel zelfstandigen van gebruikmaken - bevroren zal worden. Let op, niet al deze voorstellen werden reeds goedgekeurd.

We zouden dus kunnen concluderen dat de zelfstandigen waarschijnlijk minder wakker liggen van de huidige pensioenhervormingen dan andere bevolkingsgroepen.