Hervorming van de pensioenen: kan een zelfstandige nog vroeger stoppen?

We zagen al dat het in de vroegere situatie voor een zelfstandige niet eenvoudig was om vóór de pensioengerechtigde leeftijd van 65 jaar te stoppen met werken. Hij werd hiervoor  namelijk - in tegenstelling tot zijn medeburgers - dubbel gestraft.  Hoe het nu zit met het bonus- en malussysteem, lees je hier.

De huidige situatie en de overgangsmaatregelen
De situatie vóór de pensioenhervorming kun je in bovenvermelde artikels in details terugvinden. Een zelfstandige kon vanaf 60 jaar vervroegd met pensioen, of voorwaarde dat hij minstens 35 loopbaanjaren kon bewijzen. Let op, dit vervroegde pensioen werd afgestraft met een vermindering van het pensioen: 25 % op 60 jaar, 18 % op 61 jaar, 12 % op 62 jaar, 7 % op 63 jaar en 3 % op 64 jaar. Gezien het reeds lage pensioen van zelfstandige was dit een doeltreffende afschrikking!

Op de ministerraad van 28 maart 2014 werden een reeks overgangsmaatregelen aangenomen voor het vervroegd pensioen van sommige zelfstandigen met een gemengde loopbaan als zelfstandige en als werknemer.  Het ging om mensen die sinds 2013 een vervroegd rustpensioen genoten volgens de leeftijds- en loopbaanvoorwaarden die sinds 31 december 2012 van toepassing waren (60 jaar en 35 loopbaanjaren). Maar nu ligt de situatie anders.

Naar de toekomst
Dit jaar (2015) is de minimumleeftijd voor het vervroegd pensioen 61 jaar en zes maanden, op voorwaarde dat de zelfstandige minstens 40 loopbaanjaren kan bewijzen. Er is echter een uitzondering voor wie 41 loopbaanjaren kan voorleggen: die kan reeds op 60 jaar met pensioen.
Vanaf 1 januari 2016 geldt een strengere regeling. Het vervroegd pensioen zal slechts mogelijk zijn vanaf 62 jaar, op voorwaarde dat je minstens 40 jaar gewerkt hebt.  Er blijven echter nog twee uitzonderingen, die de mogelijkheid bieden om vroeger met pensioen te gaan. Vanaf 60 jaar, op voorwaarde dat je minstens 42 jaar gewerkt hebt, of vanaf 61 jaar, op voorwaarde dat je minstens 41 jaar gewerkt hebt.

En hoe zit het in de toekomst met de financiële afstraffing van de zelfstandige die vervroegd met pensioen wenst te gaan? Wie voortaan op 63 of 64 jaar met pensioen gaat, wordt hiervoor financieel niet meer gestraft, evenmin als die zelfstandigen, die vóór hun 63e met pensioen gaan, op voorwaarde dat zij minstens een loopbaan van 41 jaar hebben. Vanaf dit jaar geldt het tarief van 18 % vermindering in geval van vervroegd pensioen tussen 61 en 61,5 jaar, dat van 15 % voor wie tussen 61,5 en 62 jaar met pensioen gaat.

We hebben hier dus een duidelijke kijk op de zaak, wat voor dit moeilijke onderwerp niet altijd het geval is!