Hervorming van de pensioenen: afschaffing van het bonus- en het malussysteem

Enkele jaren terug had de toenmalige regering een bonus- en een malussysteem ingevoerd. Het bonussysteem, dat voor iedereen bestond, moest de mensen aanzetten om langer te werken door per langer gewerkte periode een extra bedrag toe te voegen aan het pensioen. Het malussysteem bestond enkel voor de zelfstandigen, en had voor gevolg dat belangrijke bedragen afgetrokken werd van het pensioen van de zelfstandige die vervroegd met pensioen wenste te gaan. Maar hoe zal dit systeem eruit zien na de geplande hervorming van de pensioenen?

Het malussysteem
De pensioenmalus was een soort sanctie voor de zelfstandigen die tussen 60 (vanaf 1 januari 2013, 60,5 jaar) en 65 jaar met pensioen wensten te gaan. Het systeem, dat sinds 2007 in voege was, voorzag een vermindering van het pensioen met 25 % voor de zelfstandige die op 60 jaar wenste te stoppen met werken, van 18 % op 61 jaar, van 12 % op 62 jaar, van 7 % op 63 jaar en van 3 % op 64 jaar. In 2013 werd de malus afgeschaft voor de zelfstandigen van de twee laatste leeftijdscategorieën. In het kader van de strijd tegen de discriminatie werd deze sanctie nu eveneens afgeschaft voor wie vanaf 1 januari 2014 vervroegd met pensioen ging. Ter informatie, voor de loontrekkenden werd deze sanctie reeds in ... 1991 afgeschaft!

Het bonussysteem
De pensioenbonus werd in 2005 ingesteld in het kader van het Generatiepact om de actieve bevolking langer aan het werk te houden. Men was toen tot de vaststelling gekomen dat de reële pensioenleeftijd (58-59 jaar) in ons land veel lager lag dan in onze buurlanden. Op zich was dat helemaal geen slecht idee:  liever aanzetten dan straffen. Na 62 jaar of na een loopbaan van 44 jaar kreeg een werknemer 2,1648  EUR extra per gewerkte dag. Ook de zelfstandigen hadden hierop recht, bij hen was de berekening echter iets anders: 156 EUR extra pensioen per gewerkt trimester. Dit was oorspronkelijk slechts een tijdelijke maatregel, die echter verlengd werd. In 2014 werd het systeem hervormd. Maar het systeem was te duur voor het budget van de pensioenen. Daarom voorziet de nieuwe programmawet van 19 december 2014 officieel de afschaffing van de pensioenbonus. Deze afschaffing treedt in voege voor iedereen waarvan het pensioen ingaat vanaf 1 januari 2015. Er werden wel overgangsmaatregelen voorzien voor werknemers die vóór 1 december van verleden jaar voldeden aan de voorwaarden voor het vervroegd pensioen of toen de wettelijke pensioenleeftijd van 65 jaar bereikt hadden na een carrière van 40 jaar, en toch verder werkten.

Beide systemen zijn dus nu definitief van de baan: het eerste omdat het discriminerend was, het tweede omdat het te duur kostte.