Heeft tijdskrediet een impact op de groepsverzekering?

Wat gebeurt er met de groepsverzekering van een werknemer die halftijds of voltijds tijdskrediet neemt? Blijft de premie die de werkgever voor zijn groepsverzekering betaalt dezelfde of niet? Of valt die premie gewoon weg?

Het principe is heel eenvoudig: de premies die een werkgever betaalt voor een werknemer die tijdskrediet neemt, moeten naar verhouding verminderd worden.

  • Neemt de werknemer halftijds tijdskrediet, dan worden de premies voor de werkgever met de helft verminderd.
  • Neemt de werknemer voltijds tijdskrediet, dan vallen de premies voor de werkgever weg.

Het is voor een werkgever geen optie om, bij wijze van geste naar zijn werknemer(s) die tijdskrediet nemen toe, de premies te behouden op hetzelfde niveau als vroeger. Volgens het reglement van de groepsverzekering moeten de premies even hoog zijn voor werknemers die dezelfde prestaties leveren. Wanneer de werkgever dezelfde premie zou betalen voor werknemers die voltijds werken en werknemers die halftijds tijdskrediet nemen, is hij dus in fout. Dit zou de aftrekbaarheid van de premies in het gedrang brengen. Ook dienen de premies in dat geval als een ‘loonvoordeel’ beschouwd te worden, zodat erop RSZ-bijdragen en bedrijfsvoorheffing verschuldigd is.