Haal jij al het maximale uit jouw IPT?

Als zelfstandige met een vennootschap kan je via een individuele pensioentoezegging (IPT) een aanvullend pensioenkapitaal bijeensparen. Maar de historisch lage rentestanden wegen op je rendement. Wij leggen je uit hoe je toch mogelijk uitzicht krijgt op een hoger rendement voor je IPT.

De voorbije jaren daalden de rendementen van pensioenplannen met een gewaarborgde rentevoet (tak 21) systematisch onder druk van de lage rentestanden. Daarom is het zeker zinvol om te overwegen om met je IPT (gedeeltelijk) over te stappen naar tak 23. Daar heb je geen gewaarborgd rendement, maar hangt het rendement af van één of meerdere onderliggende beleggingsfondsen. Dit betekent dat je meeprofiteert van een positief beursklimaat en zo mogelijk een hoger rendement dan via tak 21 behaalt.

In functie van je beleggingsprofiel kan je kiezen in welke beleggingsfondsen je IPT investeert. Elk beleggingsfonds heeft immers een bepaalde risicoklasse, die varieert van 1 tot 7. Een lagere risicoklasse betekent een defensiever of voorzichtiger fonds. Je makelaar bepaalt samen met jou je beleggingsprofiel en stelt een tak 23-oplossing op maat voor. Uiteindelijk kies jij als verzekeringnemer natuurlijk waarin je precies belegt en hoeveel risico je neemt.

Sowieso doe je er goed aan om je investering in fondsen te spreiden. Dat kan je op meerdere manieren doen:

  • Je betaalt regelmatig (bijvoorbeeld maandelijks) kleinere premies in plaats van één grote premie per jaar.
  • Je investeert in meerdere fondsen met verschillende risicoklassen.
  • Je behoudt een stuk van je IPT in tak 21 en investeert de rest in tak 23.

Meer weten over de Individuele Pensioentoezegging IPT.