Geldt een invaliditeitsdekking ook bij een zwangerschap als zelfstandige?

Als zelfstandige hebt u mogelijk een polis Gewaarborgd Inkomen afgesloten. Die behoedt u tegen inkomensverlies als u tijdelijk of definitief arbeidsongeschikt wordt. Maar wat in geval van zwangerschap? Dan kunt u ook een tijdje uw zelfstandige activiteit niet uitoefenen. Komt deze polis dan tussen?

Opzettelijke daden zijn doorgaans uitgesloten in een verzekeringscontract. Ervan uitgaand dat een zwangerschap doorgaans gewild is, zouden we kunnen besluiten arbeidsongeschiktheid door een zwangerschap steevast uitgesloten is bij polissen Gewaarborgd Inkomen. Maar dat is niet het geval.

Het antwoord op de vraag hangt af van de voorwaarden van uw polis. Sommige verzekeraars dekken zwangerschappen waarbij complicaties optreden, terwijl andere maatschappijen zwangerschappen gewoon uitsluiten van dekking. Voorbeelden van mogelijke complicaties zijn een dreigende miskraam, zware rugproblemen … Het is dus het commerciële beleid van de verzekeraar dat bepaalt of en hoe arbeidsongeschiktheid door een zwangerschap verzekerd is in uw contract.

Wanneer u, op het moment dat u de polis afsluit, al zwanger bent, dan zal dit risico sowieso niet verzekerd zijn. Dan wordt er gesproken over een ‘voorafbestaande toestand’ en die is niet gedekt.

Conclusie: check vooraf uw algemene polisvoorwaarden. Daar vindt u niet alleen de gedekte risico’s, maar ook de uitsluitingen in uw contract.