Geld lenen aan uw vennootschap

Als uw vennootschap een lening nodig heeft, dan kan die uiteraard gaan aankloppen bij een bank of andere kredietinstelling. Maar als u voldoende privégeld hebt, kunt u ook zelf instaan voor de lening aan uw vennootschap. Wart zijn dan de pros en contras?  

Intresten

Als u vanuit uw privévermogen geld ter beschikking stelt van de vennootschap, dan moet die laatste dat natuurlijk terugbetalen. Daar hoort ook een intrestvergoeding bij. Op die intresten wordt u privé belast (roerende voorheffing), want deze worden beschouwd als roerende inkomsten. Voor uw vennootschap zijn die intresten wel aftrekbaar.

Betekent dit dat u vrij die intresten mag kiezen? Ja, maar ze moeten marktconform zijn. Wanneer u overdreven hoge intresten vraagt aan uw vennootschap, dan dreigt een herkwalificatie. Bovendien mag u maximaal intresten vragen op een bedrag dat overeenkomt met het gestorte kapitaal van uw vennootschap, verhoogd met de belaste reserves.

Eenvoudig

U kunt op een eenvoudige manier een leningcontract afsluiten tussen uzelf en uw vennootschap. Wel moet u opletten voor belangenvermenging!

Schuldpositie van uw vennootschap

Als uw vennootschap bij u leent, dan vergroot natuurlijk haar globale schuldpositie. Stel dat u na een tijdje bij een bank wil aankloppen voor een bijkomende financiering, dan wordt de schuld aan uw privévermogen uiteraard mee in rekening genomen bij de beoordeling van uw kredietaanvraag.