Geen afkoop meer van uw IPT vóór 60 jaar

Bent u zelfstandige en werkt u met een vennootschap, dan bestaat de kans dat u via uw vennootschap een individuele pensioentoezegging onderschreven hebt. Sinds 1 januari 2015 is het niet meer mogelijk om dat contract af te kopen voor uw 60ste.

Een individuele pensioentoezegging is een zeer interessant product om voor uzelf een aanvullend pensioen op te bouwen. Uw vennootschap betaalt de premies, u bent de begunstigde. U kunt een backservice doen en als de algemene voorwaarden van de polis dit voorzien, dan kunt u een gedeelte van de reserve in uw contract ook gebruiken om vastgoed te verwerven of te verbouwen.

In bepaalde gevallen overwogen verzekeren hun individuele pensioentoezegging af te kopen. Dat is fiscaal bekeken niet interessant, want dit wordt zwaar gepenaliseerd. Als het reglement van het contract dit voorzag, was het evenwel mogelijk. Sinds 1 januari 2015 kan een afkoop pas na uw 60ste. Dit kadert in de ambitie van de regering om mensen langer aan het werk te houden. Een Vrij Aanvullend Pensioen voor Zelfstandigen (VAPZ), een andere fiscaal interessante oplossing voor zelfstandigen om een aanvullend pensioen bijeen te sparen, kon u sowieso al niet afkopen voor uw 60ste.