Fiscale ruling: goed of slecht voor zelfstandigen en kmo’s?

Het woord komt de laatste tijd vaak in de pers voor: fiscale ruling. Er wordt veel over geschreven, en sommigen hebben het zelfs bestempeld als een vorm van belastingontduiking. Waar gaat het over, en hoe zit dit nu in elkaar?  Hebben zelfstandigen en kmo's er belang bij, en hoe moet je hiervoor te werk gaan? Dit gaan we nu onderzoeken.

Wat is dat juist, een fiscale ruling?
Niemand betaalt graag te veel belastingen. Daarover is iedereen het eens. De wetten en reglementen worden echter steeds ingewikkelder, zodat het zelfs voor specialisten niet altijd gemakkelijk is om eraan uit te kunnen. Om die reden kan het interessant zijn om een "ruling" aan te vragen, met andere woorden een "voorafgaande beslissing". Zo zullen er achteraf geen onaangename verrassingen komen.  En wie kan meer veiligheid bieden dan de belastinginspectie zelf?

De juiste definitie is de volgende: het is een “juridische handeling waarbij de FOD Financiën in overeenstemming met de van kracht zijnde bepalingen vaststelt hoe de wet wordt toegepast op een bijzondere situatie die op fiscaal vlak nog geen uitwerking heeft gehad.”

De grote vijand: de onzekerheid
Omwille van het feit dat de fiscale wetten en reglementen zo ingewikkeld zijn, is men niet altijd zeker van de manier waarop de belastingdiensten deze wetten zullen toepassen. Door de ruling vermijdt men deze onzekerheid.

Waarom interessant?
Deze voorafgaande beslissing is voor de aanvrager zeer interessant, omdat het een rechtshandeling is die bindend is voor de administratie ─ en daarom een grote zekerheid biedt. In principe geldt het zelf voor een periode van 5 jaar. Het is een voorwaardelijke en eenzijdige verbintenis van de fiscus die zegt hoe de wet zal worden toegepast. Voorwaardelijk, omdat de aanvrager zich moet houden aan de verrichting zoals hij die omschreven heeft, eenzijdig, want alleen de fiscus verbindt zich. De aanvrager is niet verplicht de geplande verrichting ook uit te voeren. Maar als hij doet, moet het wel op de omschreven manier.

Hoe?
De aanvraag, die wel volledig moet zijn - dit wil zeggen met vermelding van de identiteit van de betrokken personen, van de activiteiten en van de geplande verrichting - moet schriftelijk ingediend worden bij de Dienst Voorafgaande beslissingen in fiscale zaken van de Federale Overheidsdienst Financiën.  Zo'n aanvraag gebeurt natuurlijk best in overleg met een deskundige, bijvoorbeeld een boekhouder.
Na ontvangst van de aanvraag moet de administratie binnen 15 werkdagen melden binnen welke termijn haar beslissing verwacht kan worden. Normaal gezien moet de beslissing binnen de 3 maanden vallen, tenzij de termijn onderling gewijzigd wordt.

Het is dus overduidelijk dat een fiscale ruling aanvragen allen voordelen biedt. Het moet wel slechts gebeuren in bepaalde belangrijke gevallen, zoals een successieplanning of een reorganisatie van een maatschappij. We zullen verder nog bepaalde andere aspecten van de ruling bekijken, en zien of het systeem niet verbeterd kan worden.