Fiscaal: hoeveel belasting op tak 23?

U belegt een bepaalde som in een tak 23-product, waarvan het rendement gelinkt is aan een of meerdere fondsen. Levert dit u een fiscaal voordeel op? En welke belastingen moet u bij zo’n polis ophoesten?

Fiscaal voordeel

De premies die u stort in een tak 23-levensverzekering zijn niet fiscaal aftrekbaar, tenzij het gaat om een pensioenspaarverzekering. In dat geval hebt u voor het aanslagjaar 2019 (inkomstenjaar 2018) twee mogelijkheden:

    • Ofwel kiest u voor het traditionele pensioenspaarregime: dan kunt u maximaal 960 euro fiscaal voordelig storten. Dit maximum staat los van uw bedrijfsinkomen en de fiscale voordelen via een woonkrediet. De belastingvermindering wordt berekend tegen het uniforme tarief van 30%.
    • Ofwel kiest u voor het nieuwe regime: dan kunt u tot maximaal € 1.230 storten. Daarop krijgt u een belastingvoordeel van 25%.

Roerende voorheffing

Het rendement op een tak 23-product is vrijgesteld van roerende voorheffing. Dit is een belangrijk verschil met tak 21. Daar is roerende voorheffing (30%) verschuldigd als de polis niet langer dan 8 jaar loopt. U kunt de roerende voorheffing in tak 21 dan ook vermijden door de polis langer dan 8 jaar aan te houden of door een aanvullende overlijdensdekking van 130% te onderschrijven.

Premietaks

Op elke storting in het kader van een tak 23-product betaalt u een premietaks van taks 2%.  Het spreekt voor zich dat deze heffing weegt op uw rendement. De premietaks is niet verschuldigd als het gaat om een pensioenspaaroplossing.

Kosten

Daarnaast is het niet onwaarschijnlijk dat u op uw levensverzekering instap-, beheers- en uitstapkosten betaalt. Deze zijn echter afhankelijk van het product en de maatschappij die uw voorkeur wegdragen.