Extra pensioenfactuur voor zelfstandigen?

Zelfstandigen die in hun vennootschap een interne pensioenbelofte aangehouden hebben, zitten mogelijk met een probleem. Zeker als die interne pensioenbelofte zou aflopen op 60 jaar en de zelfstandige op dat moment nog niet met wettelijk pensioen kan.

Tot enkele jaren terug konden vennootschappen een interne pensioenvoorziening aanleggen voor bijvoorbeeld de zelfstandige bedrijfsleider. Dat was een handig instrument om de winst, en dus ook de belastingen op die winst, te drukken. Het risico dat de bedrijfsleider wel liep was dat, als de vennootschap failliet zou gaan, ook zijn aanvullend pensioen in rook opging.

Naast een interne pensioenbelofte konden vennootschappen de pensioentoezegging ook externaliseren bij een verzekeraar. In dat geval bleef de toezegging verworven, zelfs bij een faillissement.

Sinds de regering-Di Rupo zijn nieuwe interne pensioenbeloftes niet toegelaten. De bestaande mochten wel aangehouden worden. Maar als die een eindleeftijd hebben van 60 jaar, dreigt er een probleem, zo stelt Pieter Gillemon, pensioenexpert bij de consultant PwC, in De Tijd. Zo mag de zelfstandige die op dat moment nog niet de wettelijke pensioenleeftijd bereikt heeft, zijn pensioentoezegging dan nog niet laten uitkeren. De toezegging op 60 jaar alsnog externaliseren naar een verzekeraar is dan de enige optie. En dat kan zwaar tegenvallen. Want als bij die externalisering de 80%-regel niet nageleefd wordt, wat bij een aanzienlijke pensioenbelofte zeer reëel is, dan wordt het gedeelte boven 80% belast tegen het marginale tarief. En dat terwijl de zelfstandige op dat moment nog altijd niks uitgekeerd krijgt ...

Wordt ongetwijfeld vervolgd.