Externalisaties van interne pensioentoezeggingen voor zelfstandigen

Bedrijven of vennootschappen die een individuele pensioenbelofte wilden toekennen aan bijvoorbeeld een zelfstandig bedrijfsleider, hadden in het verleden de keuze tussen een intern gefinancierde pensioenbelofte of een externe pensioentoezegging.  Die keuze is er vandaag niet meer.

Waar pensioentoezeggingen vroeger ook intern opgebouwd konden worden, is dat nu niet meer mogelijk. Nieuwe individuele pensioentoezeggingen moeten extern ondergebracht worden bij een verzekeraar of pensioenfonds.

Vennootschappen die al over een interne gefinancierde pensioentoezegging beschikten, mogen die behouden. Het bedrag dat in de pensioentoezegging zat op het einde van het laatste boekjaar met afsluitdatum vóór 1 januari 2012, is evenwel bevroren. Bijstorten kan dus niet. Bovendien moest de vennootschap op dat bedrag een eenmalige bijdrage van 1,75% betalen.

Opteerde de vennootschap ervoor de bestaande pensioentoezegging te externaliseren, dan diende de belasting van 1,75% ook betaald te worden. Als reden hiervoor werd opgegeven dat deze vennootschap op de stortingen nooit een premietaks van 4,4% had moeten betalen, wat wel het geval was voor vennootschappen met een externe pensioenbelofte.

Het was ook mogelijk om de aanslag van 1,75% te spreiden over 2013, 2014 en 2015. Maar in dat geval bedroeg de totale last wel 1,8% in plaats van 1,75%, omdat er jaarlijks een taxaties gebeurde van 0,6%.