Erfbelasting: de principes

Zoals vele andere materies in ons land hebben successie- en schenkingsrechten een copernicaanse revolutie ondergaan. Sinds 1 januari 2002 kregen de gewesten de bevoegdheid in verband met de aanslagvoet, de heffingsgrondslag en de vrijstellingen en verminderingen. Sedert 1 januari 2015 mogen de gewesten zelf de belastingen innen. Toch zijn de principes dezelfde gebleven. Maar wie zegt "identieke principes", zegt natuurlijk niet "identieke tarieven".

De fiscale woonplaats van de overledene
Het eerste principe, waaruit de rest zal voortvloeien, is het gewest van de fiscale woonplaats van de overledene.  Dit is de regio waarin de overledene de vijf laatste jaren van zijn leven gewoond heeft. Heeft de erflater in verschillende gewesten gewoond, dan telt het gewest waar de persoon in zijn vijf laatste levensjaren het langst gewoond heeft. Het formulier van aangifte van de nalatenschap moet dus naar de bevoegde diensten van de desbetreffende regio gestuurd worden. Voor het Vlaamse gewest is dit: Vlaamse Belastingdienst – Erfbelasting, Vaartstraat 16, 9300 Aalst. Voor het Waalse en het Brussels hoofdstedelijk gewest moet de aangifte worden ingediend bij het registratiekantoor dat bevoegd is voor de plaats waar de overledene zijn laatste fiscale woonplaats heeft gehad. Wanneer de persoon in ons land overleden is, moet de aangifte binnen de vier maanden ingediend worden. Indien het om een ander land van de Europese Economische Ruimte gaat, bedraagt de termijn vijf maanden; daarbuiten, zes maanden.

De graad van verwantschap
Het tweede principe dat het niveau van de belasting zal bepalen, is de graad van verwantschap tussen de overledene en de erfgename. In alle regio's geldt het principe dat, hoe nauwer de graad van verwantschap, hoe lager de erfbelasting.

De omvang van de nalatenschap
Het derde principe is de omvang van de nalatenschap.  Hoe groter het bedrag, hoe hoger het tarief. De erfbelasting wordt berekend op de waarde van alle roerende en onroerende goederen waarvan de overledene op de datum van overlijden eigenaar was (de nalatenschap), verminderd met de kosten van de begrafenis en andere eventuele schulden van de overledene. Let op : de tarieven worden per erfgenaam berekend, en ze worden in Vlaanderen ook afzonderlijk berekend op het roerende en het onroerende gedeelte van de nalatenschap. Wallonië maakt geen opsplitsing tussen roerende en onroerende goederen.

We geven hieronder de tarieven in functie van de belastbare schijven, per gewest en per graad van verwantschap. Voor meer details richt u zich best tot een meer bevoegde persoon, zoals een notaris.


[attr colspan="2"]Belastbare schijf in euro ;[attr style="width:200px"]
Van tot; en met ; tarief in % (per schijf)
0,01 ; 50.000 ; 3%
50.000,01 ; 250.000 ; 9%
[attr colspan="2"]vanaf 250.000,01 ; 27%
[/table]
[attr colspan="2"]Belastbare schijf in euro ;[attr style="width:200px"]
Van tot; en met ; tarief in % (per schijf)
0,01 ; 75.000 ; 30%
75.000,01 ; 125.000 ; 55%
[attr colspan="2"]vanaf 125.000,01 ; 65%
[/table]
[attr colspan="2"]Belastbare schijf in euro ;[attr style="width:200px"]
Van tot; en met ; tarief in % (per schijf)
0,01 ; 75.000 ; 45%
75.000,01 ; 125.000 ; 55%
[attr colspan="2"]vanaf 125.000,01 ; 65%
[/table]


[attr colspan="2"]Belastbare schijf in euro ;[attr style="width:200px"]
Van tot; en met ; tarief in % (per schijf)
0,01 ; 50.000 ; 3%
50.000,01 ; 100.000 ; 8%
100.000,01 ; 175.000 ; 9%
175.000,01 ; 250.000 ; 18%
250.000,01 ; 500.000 ; 24%
[attr colspan="2"]vanaf 500.000,01 ; 30%
[/table]
[attr colspan="2"]Belastbare schijf in euro ;[attr style="width:200px"]
Van tot; en met ; tarief in % (per schijf)
0,01 ; 12.500 ; 20%
12.500,01 ; 25.000 ; 25%
25.000,01 ; 50.000 ; 30%
50.000,01 ; 100.000 ; 40%
100.000,01 ; 175.000 ; 55%
175.000,01 ; 250.000 ; 60%
[attr colspan="2"]vanaf 250.000,01 ; 65%
[/table]
[attr colspan="2"]Belastbare schijf in euro ;[attr style="width:200px"]
Van tot; en met ; tarief in % (per schijf)
0,01 ; 50.000 ; 35%
50.000,01 ; 100.000 ; 50%
100.000,01 ; 175.000 ; 60%
[attr colspan="2"]175.000,01 ; 70%
[/table]
[attr colspan="2"]Belastbare schijf in euro ;[attr style="width:200px"]
Van tot; en met ; tarief in % (per schijf)
0,01 ; 50.000 ; 40%
50.000,01 ; 100.000 ; 55%
100.000,01 ; 175.000 ; 65%
[attr colspan="2"]vanaf 175.000,01 ; 80%
[/table]


[attr colspan="2"]Belastbare schijf in euro ;[attr style="width:200px"]
Van tot; en met ; tarief in % (per schijf)
0,01 ; 12.500 ; 3%
12.500,01 ; 25.000 ; 4%
25.000,01 ; 50.000 ; 5%
50.000,01 ; 100.000 ; 7%
100.000,01 ; 150.000 ; 10%
150.000,01 ; 200.000 ; 14%
200.000,01 ; 250.000 ; 18%
250.000,01 ; 500.000 ; 24%
[attr colspan="2"]500.000,01 ; 30%
[/table]
[attr colspan="2"]Belastbare schijf in euro ;[attr style="width:200px"]
Van tot; en met ; tarief in % (per schijf)
0,01 ; 12.500 ; 20%
12.500,01 ; 25.000 ; 25%
25.000,01 ; 75.000 ; 35%
75.000,01 ; 175.000 ; 50%
[attr colspan="2"]vanaf 175.000,01 ; 65%
[/table]
[attr colspan="2"]Belastbare schijf in euro ;[attr style="width:200px"]
Van tot; en met ; tarief in % (per schijf)
0,01 ; 12.500 ; 25%
12.500,01 ; 25.000 ; 30%
25.000,01 ; 75.000 ; 40%
75.000,01 ; 175.000 ; 55%
[attr colspan="2"]vanaf 175.000,01 ; 70%
[/table]
[attr colspan="2"]Belastbare schijf in euro ;[attr style="width:200px"]
Van tot; en met ; tarief in % (per schijf)
0,01 ; 12.500 ; 30%
12.500,01 ; 25.000 ; 35%
25.000,01 ; 75.000 ; 60%
[attr colspan="2"]vanaf 75.000,01 ; 80%
[/table]