Is er een overheidsgarantie op een tak 21?

Als u een tak 21-levensverzekering hebt, dan geniet u de bescherming van het Bijzonder Beschermingsfonds voor deposito’s en levensverzekeringen. Maar wat houdt dit precies in?

Stel, u hebt een levensverzekering van het type tak 21 onderschreven bij verzekeraar X. Op een bepaald moment gaat die verzekeringsmaatschappij overkop. Wat gebeurt er dan met uw centen? Bent u alles kwijt?

Neen, zo’n vaart loopt het niet. Het Bijzonder Beschermingsfonds voor deposito’s en levensverzekeringen is ook van toepassing op tak 21-contracten. U krijgt bescherming tot € 100.000 per verzekeraar. Dit bedrag geldt dus voor al uw contracten. Maar als u meerdere contracten hebt bij één maatschappij, dan blijft het bedrag waarvoor garanties geboden worden ook maar € 100.000. Hebt u verschillend polissen bij dezelfde verzekeraar en is het gezamenlijke spaartegoed groter dan € 100.000, dan dreigt u wel een gedeelte van uw geld kwijt te zijn in geval van een faillissement.

Niet voor tak 23 en in het buitenland
Deze bescherming is niet van toepassing op tak 23-contracten (waarbij het rendement afhangt van de resultaten van één of meerdere onderliggende beleggingsfondsen) en evenmin op buitenlandse verzekeraars.