Eerlijk duurt het langst. Ook bij het afsluiten van een levensverzekering

Als u een levensverzekering wil onderschrijven, dan moet u de nodige informatie over uzelf en uw levensstijl bezorgen aan de verzekeraar. Belangrijk is dat u op dat moment eerlijk bent en geen informatie achterhoudt, want de gevolgen kunnen drastisch zijn.

De premie voor uw dekking wordt bepaald aan de hand van een aantal criteria, in het jargon segmentatiecriteria genoemd. In het geval van een overlijdensverzekering zijn dat onder andere uw leeftijd, gezondheidstoestand en levensstijl.

Opdat de verzekeraar uw premie op een correcte manier kan berekenen, moet u de nodige info bezorgen. Dat gebeurt aan de hand van een (medische) vragenlijst, eventueel aangevuld met een bezoek aan een dokter. Op die manier probeert de verzekeraar alle nodige info te verzamelen om uw risico juist in te schatten.

Belangrijk is dat u, bijvoorbeeld als het gaat over uw gezondheid, eerlijk bent en geen informatie achterhoudt. Denk aan een ziekte waaraan u lijdt, een eerdere operatie of het feit dat u een roker bent. Het opzettelijk achterhouden van bepaalde gegevens zou u in eerste instantie wel een lagere premie kunnen opleveren, maar kan u op termijn ook danig in de problemen brengen. Wanneer u overlijdt en op dat moment bijvoorbeeld blijkt dat uw dood te wijten is aan een langdurige ziekte die u verzwegen had bij het afsluiten van uw polis, dan kan de verzekeraar weigeren om het verzekerde kapitaal uit te betalen. In dat geval blijven uw begunstigden dus in de kou staan. Bovendien worden de namen van klanten van verzekeraars die zich bezondigd hebben aan verzekeringsfraude opgenomen in een centraal gegevensbestand en kunnen ze vervolgd worden.

Kortom, op het moment dat u een levensverzekering onderschrijft, bent u maar best eerlijk.

Meer info over de Tak 23 verzekering.