Een woonkrediet voor uw eigen woning in Vlaanderen: welk fiscaal voordeel geniet u?

Een belastingaangifte invullen is niet altijd een sinecure, zeker niet als het gaat over uw woonkrediet. Een hypotheeklening voor uw eigen woning kan u een mooi fiscaal voordeel opleveren, maar hoeveel bedraagt dit precies? Wel, alles hangt af van de vraag wanneer u precies uw lening onderschreven heeft.

Lening onderschreven vanaf 2016

In dit geval valt u, als u in Vlaanderen woont, onder de zgn. geïntegreerde woonbonus. Die geldt voor eigen woningen, ongeacht of het gaat om uw enige woning of niet. U kunt dan maximaal een fiscaal voordeel genieten van 40% op de volgende bedragen:

  • basisbedrag: € 1.520
  • verhoging gedurende de eerste tien jaar van het krediet: € 760 (bij enige woning)
  • verhoging indien minstens drie kinderen ten laste: € 80

Hou er wel rekening mee dat u, als u uw krediet aangeeft binnen de geïntegreerde woonbonus, u elk fiscaal  voordeel van vroegere leningen die nog lopen verliest. U doet er dus goed aan om te bekijken of dit financieel voordelig is of niet.

Lening onderschreven in 2015

Gaat het om uw enige eigen woning, dan geldt de (verlaagde) Vlaamse woonbonus, met een belastingvoordeel van 40%. De bedragen zijn dezelfde als voor leningen onderschreven in 2016. Is het niet uw enige eigen woning, dan krijgt u het fiscaal voordeel van 30% in het kader van het langetermijnsparen.

Lening onderschreven vanaf 2005 tot eind 2014

Voor de enige eigen woning geldt de vroegere Vlaamse woonbonus. Het fiscale voordeel wordt berekend tegen het marginale belastingtarief. De plafonds liggen wat hoger dan vandaag.

  • basisbedrag: € 2.280
  • verhoging gedurende de eerste tien jaar van het krediet: € 760 (bij enige woning)
  • verhoging indien minstens drie kinderen ten laste: € 80

Voor de niet-enige eigen woning geldt opnieuw het belastingvoordeel via het langetermijnsparen.

Lening onderschreven vóór 2005

Voor uw enige eigen woning kunt u de kapitaalsaflossingen inbrengen in het stelsel van het bouwsparen. Anders geldt het fiscale voordeel van het langetermijnsparen.

Schuldsaldoverzekering?

Ook die kan u fiscaal voordeel opleveren: u leest er hier alles over.