Een VAPZ zorgt voor minder sociale lasten en minder belastingen

bbm_169270462_20.jpg

Bent u zelfstandige? Dan kunt u er vanop aan dat uw wettelijk pensioen niet zal volstaan om uw levensstandaard na uw pensionering te behouden. U moet dus zelf voor een aanvullend pensioen zorgen. U hebt daarbij verschillende mogelijkheden (pensioensparen, langetermijnsparen, een IPT als u met een vennootschap werkt, Pensioenovereenkomst voor Zelfstandigen (POZ) als u zonder vennootschap werkt (vanaf 1 juli 2018 ),  …), maar een Vrij Aanvullend Pensioen voor Zelfstandigen is ongetwijfeld optie nummer één. Wij leggen u uit waarom.

Een Vrij Aanvullend Pensioen voor Zelfstandigen, afgekort VAPZ, is een zeer interessant product voor zelfstandigen om voor zichzelf een aanvullend pensioen op te bouwen. Niet alleen kunnen de premies fiscaal in mindering gebracht worden, zodat u minder belastingen betaalt, maar ook betaalt u op die manier lagere sociale lasten.

U hebt de keuze tussen een ‘gewoon’ VAPZ en een ‘sociaal’ VAPZ. Wat is het verschil tussen beide?

  • Bij een ‘gewoon’ VAPZ kunt u maximaal 8,17% van het inkomen waarop u sociale lasten betaalt storten. Er is ook een absoluut plafond, nl. € 3.127,24 (aanslagjaar 2018 en € 3.187,04 voor het volgend aanslagjaar).
  • Bij een ‘sociaal’ VAPZ kunt u een hogere premie storten, nl. 9,40% van de inkomsten waarop u sociale bijdragen betaalt. Als absoluut maximum geldt een plafond van € 3.598.05 (aanslagjaar 2018 en € 3.666,85 voor het volgend aanslagjaar). Bij een sociaal VAPZ bouwt u niet alleen een aanvullend pensioenkapitaal op, maar geniet u ook extra dekkingen, zoals een waarborg tegen arbeidsongeschiktheid en/of tegen overlijden.

De premies voor uw VAPZ betaalt u normaliter in persoonlijke naam. Op de premies voor een VAPZ betaalt u geen premietaks. Eventueel kunt u ook de premies laten betalen door uw vennootschap. De premie wordt dan wel belast als voordeel alle aard. De eindbelasting is voordelig via het stelsel van de fictieve rente.

Wie kan een VAPZ onderschrijven? Zelfstandigen in hoofdberoep (ook starters) of bijberoep (als u sociale bijdragen betaalt die gelijkwaardig zijn met die voor een zelfstandige in hoofdberoep, geen starter), alsook meewerkende echtgenoten in het ‘maxistatuut’. Wie al ouder is dan 65 en een wettelijk pensioen krijgt, kan geen VAPZ meer afsluiten.