Een uitgebreide groepsverzekering kan helpen bij de “war-on-talent”. Niet alleen voor de grote bedrijven.

Een groepsverzekering biedt uw werknemers het voordeel dat er voor hen een aanvullend pensioenkapitaal opgebouwd wordt. Ook al lijkt het pensioen voor veel van uw werknemers nog een ver-van-mijn-bed-show, toch kan het bij de aanwerving van nieuwe krachten een belangrijke extra troef zijn.

Een groepsverzekering kan meerdere waarborgen bevatten: opbouw van een aanvullend pensioenkapitaal, een dekking tegen arbeidsongeschiktheid, een overlijdenswaarborg, een waarborg Premievrijstelling … Die waarborgen kunnen voor uw personeelsleden een interessant onderdeel van hun loonpakket zijn. Bovendien biedt een groepsverzekering nog een aantal bijkomende voordelen:

  • Als u kiest voor een cafetariaplan, dan is het mogelijk dat werknemers hun eigen waarborgen in de groepsverzekering voor een stuk aanpassen aan hun verwachtingen en behoeften. Bijvoorbeeld: een grotere overlijdensdekking voor dertigers met jonge kinderen of een groter pensioenkapitaal voor vijftigers.
  • Wanneer de groepsverzekering voor een stuk met persoonlijke bijdragen van de werknemers gefinancierd wordt, dan kunnen zij hierop fiscaal voordeel genieten.
  • Netto levert een bijdrage in de groepsverzekering de werknemer een stuk meer op dan een gelijkwaardige verhoging van zijn brutoloon. Het nadeel is weliswaar dat hij of zij nog een tijd moet wachten op het kapitaal van de verzekering, maar het nettovoordeel is een stuk groter.
  • Het is ook mogelijk om een voorschot op de reserve van de groepsverzekering op te nemen als uw werknemer vastgoed wil kopen, verbouwen of bouwen. Voorwaarde is wel dat deze mogelijkheid voorzien is in het groepsverzekeringsreglement.
  • Een groepsverzekering biedt doorgaans een gewaarborgd rendement en is een veilige belegging.
  • Als u van job verandert, blijft het opgebouwde tegoed in uw groepsverzekering behouden.

Als werkgever is een groepsverzekering een zeer interessante investering. Bovendien kunt u ook als kmo perfect een groepsverzekering onderschrijven. Dit is niet alleen weggelegd voor grote multinationals.