Is een tak 23-levensverzekering risicovol?

Als u een tak 23-polis onderschrijft, dan hangt uw rendement af van de resultaten van de onderliggende fondsen. Doen die fondsen het goed, dan boekt u een mooie opbrengst. Scoren die fondsen minder goed, dan zal uw rendement navenant zijn. Is een tak 23 dan risicovol? 

Als u zinnens bent om te beleggen, dan zal uw verzekeringstussenpersoon samen met u een aantal vragen overlopen. Die hebben betrekking op uw vermogenssituatie, uw beleggingsverwachtingen inzake rendement en termijn, uw ervaring en kennis van beleggings- en financiële producten … Op basis van uw antwoorden zal uw adviseur uw beleggingsprofiel opstellen. In functie van uw profiel (bv. dynamisch) zal hij u één of meerdere beleggingsoplossingen voorstellen. Hebt u een eerder dynamisch beleggingsprofiel, dan is het best mogelijk dat tak 23 voor u interessant is. Hebt u een zeer defensief profiel, dan zal dat wellicht niet het geval zijn.

Niet alle tak 23-producten zijn identiek. Zo kunnen de onderliggende fondsen beleggen in verschillende activaklassen (cash, obligaties of aandelen) en in verschillende sectoren of landen en regio’s. Op die manier wordt voor elk tak 23-product een risicolabel opgesteld. Dat label geeft u een goed inzicht in de risicoklasse van een tak 23-product.

Spreiding is “en blijft cruciaal als u wil beleggen. Leg niet al uw eieren in dezelfde mand, maar beleg in meerdere producten en types van beleggingsproducten. Doet uw tak 23-polis het dan minder goed dan verwacht, dan is dat helemaal geen ramp.

Kapitaalsgarantie
Kan een tak 23-verzekering ook een kapitaalsgarantie bieden? Ja, dat kan zeker. Wanneer tak 23-verzekeringen een kapitaalgarantie bieden, dan worden dit ook wel gestructureerde producten genoemd. Dit biedt u het voordeel dat u meer zekerheid geniet, maar heeft natuurlijk ook een kostprijs.

Belangrijk is wel dat u zich goed informeert over de aard van de garantie. Zo zijn er verschillende garanties die kunnen spelen: een kapitaalsgarantie op de eindvervaldag, een garantie op de jaarlijkse vervaldag (klikmechanisme) … Uw makelaar vertelt u hier zeker meer over.