Is een tak 23 gevaarlijk voor zelfstandigen of niet?

Als u wil beleggen, dan kunt u investeren in een levensverzekeringsproduct. Daarbij kunt u kiezen voor een verzekering waarvan het rendement afhangt van één of meerdere onderliggende beleggingsfondsen. Dit worden ook tak 23-producten genoemd. Waarop moet u letten?

Sinds enkele maanden is de MiFID-richtlijn ook van toepassing op verzekeringsproducten (AssurMiFID). Dit zorgt voor een betere bescherming en meer transparantie voor de consumenten. Bedoeling is dat klanten, ongeacht of ze particulier dan wel zelfstandige zijn, enkel financiële producten aangeboden krijgen die bij hun profiel passen.

Bij tak 23-producten is er geen sprake van een gewaarborgd rendement. Dit betekent dat u een mooiere opbrengst kunt realiseren dan bij een spaarrekening of een tak 21-levensverzekering, als de onderliggende fondsen het goed doen. Omgekeerd kunt u ook een deel van uw inleg verliezen als de fondsen minder goed of zelfs slecht scoren. Kortom, u weet vooraf niet hoeveel uw eindkapitaal zal bedragen.

Profiel
Wanneer u een deel van uw spaargeld wil beleggen, dan zal uw tussenpersoon heel wat vragen op u afvuren: over uw financiële kennis, uw vermogen en financiële toestand, uw verwachtingen … De antwoorden op al deze vragen laten uw tussenpersoon toe om uw beleggingsprofiel te bepalen. Dat kan bijvoorbeeld defensief zijn (weinig of geen risico), maar ook eerder dynamisch (meer risico). De exacte indeling van de profielen verschilt van verzekeraar tot verzekeraar.

Op basis van dat profiel zal uw tussenpersoon u een belegging voorstellen. Wanneer hij u een tak 23-product aanbiedt, dan moet u weten dat er binnen het tak 23-aanbod een grote verscheidenheid aan oplossingen is. Zo worden er tak 23-levensverzekeringen aangeboden die voornamelijk beleggen in staatsobligaties en dus weinig risico inhouden. Daarnaast zijn er ook producten die enkel en alleen in aandelen beleggen, waarbij het risico groter is. En tussen deze beide categorieën hebt u nog tal van mogelijkheden. De risicoklasse van een tak 23-product wordt trouwens aangeduid met een kleurcode.

Spreiding
Een tak 23-product hoeft dus helemaal niet gevaarlijk te zijn. Wel moet zo’n product aansluiten bij uw beleggingsprofiel en uw financiële situatie. Belangrijk is voorts dat u goed snapt waarin u belegt. Risicospreiding is hoe dan ook altijd een must. Beleg niet al uw spaargeld in één en hetzelfde product, maar verdeel uw inleg over meerdere producten of activaklassen (aandelen, obligaties, cash …).