Een potentieel hoger rendement met een tak 23-levensverzekering?

We zagen reeds dat tak 23-producten -  levensverzekeringen gekoppeld aan beleggingsfondsen - zich van tak 21-producten onderscheiden door een groter risico en het ontbreken van een gegarandeerd rendement. Dit zijn de negatieve aspecten. Daarentegen bieden levensverzekeringen van de tak 23 potentieel een hoger rendement. Tak 23-producten hangen nu eenmaal af van de beursresultaten.

Een groter risico, ook een groter potentieel
Iedereen weet nu wel dat een spaarrekening in de huidige situatie niets opbrengt. En al is de inflatie zeer laag, toch kan de interest van de spaarrekening deze inflatie niet goedmaken. Wie wenst dat zijn geld opbrengt, moet op een andere manier beleggen.
Tak 23-producten kunnen een interessant alternatief bieden. Zoals we weten, groepeert deze tak levensverzekeringen verbonden aan één of meer beleggingsfondsen. Deze fondsen zorgen voor diversificatie, want zij beleggen o.a. in aandelen, obligaties en cash.  Natuurlijk vormen de aandelen het risicovol element. Hoe groter het deel van de belegging dat in aandelen gebeurt, hoe hoger het risico.
Het rendement is afhankelijk van de prestaties van de onderliggende beleggingsfondsen op de beurs.  Het rendement is dus nooit verzekerd. Tak 23-verzekeringsproducten zullen meestal wel op lange termijn een hoger rendement behalen dan klassieke spaarproducten. En daar komt het toch op neer.

Risicoklassen
Men heeft de fondsen ingedeeld in risicoklassen, gaande van 1 tot 7. De risicoklasse 7 is de hoogste, het is echter de klasse die potentieel het hoogste rendement oplevert. Het hoge risico betekent natuurlijk dat er ook veel verlies kan zijn. Opgelet, we hebben gezien dat er mogelijkheden bestaan om dit risico te beperken en een zekere kapitaalbescherming te genieten, zelfs met tak 23-producten, bijv. door klikfondsen.

Soorten fondsen
Tak 23-producten zijn gekoppeld aan beleggingsfondsen en zorgen voor diversificatie door te beleggen in aandelen, obligaties, vastgoed en/of cash. In functie van het deel dat in aandelen belegd wordt, zal men een onderscheid maken tussen dynamische, neutrale en defensieve fondsen. Hoe groter het deel dat in aandelen belegd wordt, hoe groter het risico, maar ook hoe hoger de kans op een hoog rendement. Bij dynamische fondsen wordt ongeveer 2/3de tot 3/4de in aandelen belegd, de rest in obligaties. Bij neutrale fondsen wordt de belegging gelijkmatig verdeeld over aandelen en obligaties. Defensieve fondsen, daarentegen, bieden een grotere veiligheid en een minder grote kans op een hoog rendement. Hierbij wordt ongeveer 2/3de tot 3/4de in obligaties en cash belegd, de rest in aandelen.

Wees aandachtig
Intekenen op tak 23-producten is redelijk ingewikkeld en omslachtig, in vergelijking met het inschrijven op een beleggingsfonds. De keuze van het fonds moet met zorg gebeuren en het is noodzakelijk de inlichtingenfiche van het fonds of het contract goed te lezen. Natuurlijk sta je er niet alleen voor.

Tak 23-producten zijn dus wel degelijk interessante beleggingsproducten met een potentieel hoger rendement. Zoals bij elke belegging zijn voorzichtigheid en een goede voorafgaande informatie natuurlijk aangeraden.