Is een levensverzekering via een tak 23 een risicobelegging? 

Wie zijn geld belegt, doet dit in de hoop zijn beginkapitaal te vrijwaren en hiermee een zeker rendement te verkrijgen. Dit is nog meer het geval voor wie een levensverzekering neemt. Deze verzekering is inderdaad voor veel mensen een element van het pensioensparen. Daarom kan men zich terecht de vraag stellen hoe veilig een levensverzekering via een tak 23 is.

Een tak 23-product: een belegging als een andere?
Zoals we reeds zagen, is een tak 23-product een levensverzekering die gekoppeld is aan beleggingsfondsen. De zekerheid zal dus afhangen van de stevigheid van deze beleggingsfondsen op de beurs. De tak 23-producten onderscheiden zich juist van de tak 21-producten door het ontbreken van een gegarandeerd rendement. Een tak 21-levensverzekering biedt een gewaarborgd rendement, met eventueel een winstdeelname. De tak 23-levensverzekering biedt daarentegen geen gegarandeerd rendement, maar wel een hoog potentieel rendement. Alles zal afhangen van de manier waarop de fondsen zich op de beurs gedragen.

Een risicobelegging?
De belegger moet zich de vraag stellen wat hij beoogt. Wie absoluut veilig wil spelen, zal waarschijnlijk zijn voorkeur geven aan tak 21-producten. Tak 23-producten zijn echter geen roulette, en dit om verschillende redenen. Vooreerst bestaat de mogelijkheid, zoals we gezien hebben, om tak 23-producten te kiezen met een ingebouwde zekerheid, de zgn. klikfondsen. En er bestaan ook tak 23-producten met kapitaalbescherming. Hiervoor moet je wel wachten tot de eindvervaldag.

Kies je risiconiveau...
Daarnaast bestaat er nog de mogelijkheid om binnen de tak 23-producten, in functie van de eigen keuze of het eigen karakter, meer of minder risico's te nemen. De tak 23-producten zijn gekoppeld aan beleggingsfondsen: in functie van de risicoklasse kan men een keuze maken gaande van de klasse 1, weinig risico en ook weinig potentieel rendement, tot de klasse 7, een groter risico, maar een groter potentieel rendement.

...en je type fonds
De beleggingsfondsen zorgen voor diversificatie en beleggen in verschillende soorten producten: aandelen, obligaties, vastgoed en/of cash.  Men kan hier dus meer of minder risico's nemen. Dynamische fondsen die voor het grootste deel uit aandelen bestaan, zullen riskanter zijn, maar een grotere kans op een hoog rendement bieden. Neutrale fondsen, en nog meer, defensieve fondsen zullen (veel) minder risico's nemen door meer in obligaties te beleggen. Zij bieden natuurlijk ook minder perspectief op een hoog rendement.

Verzekeringen van de tak 23 zijn bijgevolg zeer gediversifieerd, zodat ze in de meeste gevallen voor de meeste beleggers wel iets te bieden hebben. Het risico zal inderdaad hoger liggen dan bij tak 21-producten, maar in de meeste gevallen kan er - voor wie enigszins voorzichtig is - moeilijk sprake zijn van een risicobelegging.