Een kapitaalsvermindering of eigen aandelen inkopen?

Twee andere opties om geld uit uw vennootschap te halen, zijn een kapitaalsvermindering of het inkopen van eigen aandelen. Wat houden beide in?

Kapitaalsvermindering

Een kapitaalsvermindering biedt één groot voordeel: u wordt privé niet belast op het geld dat teruggestort wordt. Stel dat bij de oprichting een kapitaal van € 50.000 gestort is. Dan is het perfect mogelijk om na een tijdje het kapitaal te verminderen tot het wettelijk minimum (€ 18.600). Belangrijk is natuurlijk dat de vennootschap daadwerkelijk over dit bedrag beschikt. Zo niet is een kapitaalsvermindering nog altijd mogelijk, maar dan zal de vennootschap hiervoor een lening moeten afsluiten. De intresten die de vennootschap daarop betaalt, zijn wel aftrekbaar. Voor een kapitaalvermindering moet u wel bij de notaris langsgaan.

Inkoop eigen aandelen

Het is ook mogelijk om bijvoorbeeld bij een naamloze vennootschap (nv) of een bvba een gedeelte van de eigen aandelen in te kopen. Concreet zal u als privé-aandeelhouder een deel van uw aandelen dus verkopen aan de vennootschap. De meerwaarde (boni) die u opstrijkt, is in principe belastingvrij, al kijk de fiscus hier streng op toe. Er zijn dan ook heel wat voorwaarden van toepassing op dergelijke operaties. Laat u hierbij dan ook steeds bijstaan door een specialist.