Is een IPT voor een loontrekkende en voor een eenmanszaak mogelijk?

Een individuele pensioentoezegging (IPT) voor zelfstandigen is een fiscaal erg interessant vehikel om een aanvullend pensioen op te bouwen. Is een IPT ook mogelijk voor eenmanszaken en voor werknemers?

Werknemers

Het is inderdaad mogelijk om voor werknemers (loontrekkenden) een IPT af te sluiten. Er gelden echter strikte voorwaarden:

  • Het moet gaan om een ‘occasionele’ toekenning (niet stelselmatig).
  • De toekenning mag niet gebeuren in de laatste 36 maanden vóór de (vervroegde) pensionering
  • De jaarpremie bedraagt maximaal € 2.330 (bedrag 2015, inclusief taksen). Persoonlijke bijdragen van de werknemer en premies voor aanvullende waarborgen worden hierin niet meegeteld.
  • De werkgever kan enkel een IPT toekennen als hij een groepsverzekering onderschreven heeft voor alle personeelsleden.
  • De werkgever moet elke IPT melden aan de FSMA, de controle-overheid voor de financiële sector.

Eenmanszaken

De regering-Michel bekijkt of een individuele pensioentoezegging (IPT) in de toekomst ook mogelijk wordt voor eenmanszaken. Vandaag kan dat nog niet. Enkel zelfstandigen met een vennootschap kunnen een IPT onderschrijven.