Een goeie sfeer op de werkvloer: zo haalt u spanningen weg

Een werkplek is als een minigemeenschap waarin verschillende persoonlijkheden uren aan een stuk op elkaar aangewezen zijn. En daar kunnen al eens spanningen van komen. Voor werkgevers loont het als de sfeer op de werkvloer goed is én blijft.  

Uit internationaal onderzoek van Randstad blijkt dat een prettige werksfeer bovenaan het lijstje van criteria staat om al dan niet voor een bepaalde werkgever te kiezen. Niet onlogisch natuurlijk, want wie fulltime werkt brengt meer tijd door met zijn of haar baas en collega’s dan thuis. Werkgevers en hun leidinggevenden hebben er dan ook alle baat bij om de werksfeer op peil te houden en zo ook de productiviteit en motivatie van iedereen die er werkt.

Teamwork   

Mensen zijn groepsdieren, dat is op het werk niet anders. Samen als een team naar een gemeenschappelijk doel streven, verhoogt de productiviteit én de motivatie. U kan natuurlijk niet forceren dat alle collega’s onderling ook bevriend geraken, maar u kan er wel voor zorgen dat er een respectvolle en vriendelijke sfeer hangt. Hoe? Door in de eerste plaats zélf zo te handelen. Benader alle werknemers op een gelijke manier en wees zelf vriendelijk en positief.  Zo geeft u het goede voorbeeld en bouwt u aan een standvastig team.

De rotte appel 

Niemand wil hem of haar in het team, maar ze bestaan helaas wel: de rotte appels die de sfeer op werkvloer helemaal onderuithalen. Er is er zo meestal maar eentje nodig om het hele team ziek te maken, te besmetten. Het is aan de leidinggevenden om de zieke appel te onderscheiden van de gezonde exemplaren én hem of haar uit de mand te halen.

Deuren open 

Het klinkt als een banale tip, maar de sfeer op het werk is opener als u ook letterlijk de deuren van de kantoorruimtes openzet. Zo nodigt u mensen uit om ook open te communiceren. Medewerkers voelen zich op die manier ook welkom om snel even binnen te komen met hun vraag of mededeling, in plaats van alweer een afstandelijke e-mail te versturen.

Iedereen gelijk voor de wet

Persoonlijke voorkeuren is iets heel menselijks, met de éne persoon klikt het beter als met de andere. Maar om de onderlinge concurrentie die dat teweeg kan brengen de kop in te drukken, behandelt u best al uw medewerkers op dezelfde manier. Iedereen gelijk voor de wet.

Collegiale activiteiten 

Moedig activiteiten met collega’s buiten het werk aan. Organiseer een uitje, teambuilding of leg een vaste vrijdagnamiddagaperitief vast. Medewerkers leren elkaar niet alleen beter kennen op die momenten, het neemt ook eventuele spanningen op de werkvloer weg.