Een extra overlijdenswaarborg in uw tak 23-verzekering

Stel, u hebt een bedrag geïnvesteerd in een tak 23-levensverzekering, maar u overlijdt vóór de eindvervaldag van het contract. Wat gebeurt er met het geld? En kunt u extra financiële bescherming inbouwen voor uw gezin?

Als u sterft vóór de eindvervaldag van de polis, dan wordt het rekeningtegoed van uw polis uitgekeerd aan de begunstigde(n). Doorgaans zijn dat uw partner en/of uw kind(eren). Hoe hoog de uitkering zal liggen, hangt dus af van de resultaten van uw tak 23-polis in de periode vóór het overlijden.

Het is perfect mogelijk om in een tak 23-verzekering een extra aanvullende overlijdensdekking op te nemen. Die waarborg kan verschillende vormen aannemen:

  • een forfaitair overlijdenskapitaal
  • een overlijdenskapitaal dat elk jaar geïndexeerd wordt en dus toeneemt doorheen de tijd
  • een overlijdenskapitaal dat overeenstemt met 130% van de stortingen
  • een overlijdenskapitaal dat afneemt doorheen de tijd

Daarnaast bieden een aantal verzekeraars ook de mogelijkheid om een extra dekking ‘overlijden door een ongeval’ te onderschrijven. Die waarborg zorgt ervoor dat, als u zou overlijden door een ongeval, uw begunstigden een extra kapitaal ontvangen. Overlijdt u echter door een plotse ziekte, dan krijgen uw begunstigden dat extra kapitaal niet.