Deeltijdse arbeid en zelfstandige in bijberoep?

We hebben reeds vele aspecten van het statuut van zelfstandige in bijberoep bestudeerd. We zagen dat het niet zo moeilijk is om zelfstandige in bijberoep te worden, als je maar bepaalde regels volgt en de nodige formaliteiten vervult. Toch zijn er bepaalde beperkingen. Men kan zich dus de vraag stellen of men zelfstandige in bijberoep kan zijn of worden, wanneer men slechts deeltijds werkt.

De hoofdvoorwaarde
De eerste en voornaamste voorwaarde om zelfstandige in bijberoep - met de nadruk op bijberoep - te mogen zijn, is dat men al een hoofdactiviteit heeft.  Deze hoofdactiviteit moet minstens gelijk zijn aan een halftijdse betrekking. Vermits de meeste mensen in ons land een werkweek van 38 uren hebben, volstaat het dus om een arbeidscontract van 19 uur of meer te hebben, om een nevenactiviteit te kunnen uitoefenen. Opgelet, voor bepaalde beroepen met andere werktijden gelden andere criteria: een vastbenoemde leerkracht moet zelfs 60 % van een volledig lesrooster hebben om een bijberoep te mogen uitoefenen, een contractuele leerkracht, 50 % van een lesrooster.

Deeltijdse arbeid: halftijds of meer
Uit de paragraaf hierboven blijkt duidelijk dat er geen beperkingen zijn voor wie halftijds of meer werkt. Deze persoon mag verder blijven werken als zelfstandige in bijberoep, of beginnen als zelfstandige met hetzelfde statuut. Er zijn geen beperkingen voor wie een half uurrooster of meer werkt.

Deeltijdse arbeid: minder dan een halftijds contract
Hier moet een ander onderscheid gemaakt worden. Zelfstandige in bijberoep worden is niet hetzelfde als zelfstandige in bijberoep blijven/zijn. De regels voor de zelfstandige in bijberoep die minder dan een halftijds contract heeft, zijn gelijkaardig aan de reglementen voor de werkloze zelfstandigen in bijberoep. Dit impliceert dus het volgende: wie zelfstandige in bijberoep was vóór zijn deeltijds contract, mag zijn nevenactiviteit verder uitoefenen en ook werkloosheidsuitkeringen genieten, mits bepaalde strikte voorwaarden, die we reeds vroeger vermeld hebben.
Voor wie minder dan halftijds werkt en zelfstandige in bijberoep wenst te worden, ligt de situatie moeilijker. Hij zal dit bijberoep niet mogen beginnen en tegelijkertijd werkloosheidsuitkeringen ontvangen. Hij zou dan inderdaad als zelfstandige in hoofdberoep kunnen beschouwd worden, met zijn deeltijds uurrooster als bijberoep. Inderdaad, een contract met een uurrooster dat minder dan halftijds is, zal niet als een hoofdactiviteit beschouwd worden. Maar dan ligt de situatie natuurlijk volledig omgekeerd.

Afgezien van de werkloosheidsuitkeringen is het ook belangrijk rekening te houden met de inkomensgrenzen voor een bijberoep. Wie te veel verdient, wordt als zelfstandige in hoofdberoep beschouwd.

In elk geval gelden twee grote principes om niet in de problemen te geraken. Ten eerste moet alles aangegeven worden. Ten tweede is het aangeraden je te laten bijstaan door personen die de reglementen goed kennen (rva, ondernemingsloket, sociaal verzekeringsfonds, vakbond, ...)