Deeltijds pensioen: wat, wie, hoe?

Het is duidelijk dat we met z'n allen in de toekomst langer zullen moeten werken. Maar niemand zegt dat wij langer voltijds zullen moeten werken!  Daarom is er nu meer en meer sprake van deeltijds pensioen. Deeltijds met pensioen gaan betekent ook deeltijds verder werken. Het principe werd opgenomen in de beleidsbrief van de nieuwe minister van pensioenen, hoewel het niet in het regeerakkoord staat. Totaal nieuw is het echter niet: de Commissie Pensioenhervorming 2020-2040 had hier eveneens reeds voor gepleit. Let op: dit zijn slechts elementen geput uit de beleidsbrief van de minister en uit de aanbevelingen van de Commissie Pensioenhervorming.  Er staat dus nog niets vast.

Wat ?
Laten we eerst onderzoeken wat onder "deeltijds pensioen" verstaan wordt.  Het deeltijdse pensioen is eigenlijk een gevolg van het principe dat het pensioen in de toekomst beschouwd wordt als een opstapeling van punten tijdens de actieve carrière. Het deeltijdse pensioen zou voor iedereen en zonder beperking in de tijd mogelijk moeten zijn. "Zonder beperking in de tijd": dit betekent dat iemand na de pensioengerechtigde leeftijd deeltijds met pensioen en deeltijds actief zou kunnen zijn. Dit kan trouwens in verband gebracht worden met de versoepeling van het werken na 65 jaar. Er wordt eveneens voor dit systeem gepleit, omdat het de flexibiliteit in het pensioensysteem vergroot. Het wordt beschouwd als een soort uitstapsysteem, waardoor iemand niet bruusk stopt met werken, maar het vanaf een zekere leeftijd langzaamaan doet, zonder de arbeidsmarkt volledig te verlaten.

Voor wie?
Dit systeem zou open moeten zijn voor iedereen die kan genieten van het stelsel van het vervroegd pensioen, zonder onderscheid van bedrijf of sector.  De voorwaarde is wel dat de kandidaat minstens 38 loopbaanjaren kan bewijzen, met minstens één derde van een volledig uurrooster.

Wat niet?
Het systeem wordt niet bedoeld om mensen die voltijds willen verder werken, af te remmen. Het mag evenmin een cadeau worden voor ondernemingen die van hun oudere werknemers "af" willen.  Het is wel de bedoeling dat het de andere systemen, zoals tijdskrediet, werkloosheid met bedrijfstoeslag (brugpensioen), enz. op termijn vervangt.

En voor de zelfstandigen?
Normaal zouden zij uit dit systeem niet uitgesloten mogen worden.  Niets staat echter vast. Een studie heeft trouwens aangeduid dat zij wel vragende partij zouden zijn. De helft wenst voor zijn 65e met pensioen te kunnen gaan, maar in werkelijkheid zullen de meesten slechts tussen 65 en 69 jaar met pensioen gaan. Het systeem zou voor hen ook gunstig zijn in een geleidelijke overstap van een volledige activiteit naar een volledige stopzetting.

Zoals wij in het begin hebben aangemerkt, gaat het hier slechts om een plan.  Er staat nog niets vast, noch wat de voorwaarden, noch wat de uitwerking betreft. Het zal zeer waarschijnlijk een taak zijn voor het Nationaal Pensioencomité (NPC), dat de regering opgericht heeft en dat op 26 juni 2015 voor het eerst samengekomen is. Het systeem werkt reeds in vele andere landen, zoals Frankrijk, Zwitserland, Luxemburg en Canada. Waarom zou het bij ons onmogelijk zijn?