De voor- en nadelen van een patrimoniumvennootschap

Wie via een vennootschap een portefeuille van onroerende goederen wil opbouwen, en deze beroepsmatig wil verhuren, kan er goed aan doen om hiervoor een patrimoniumvennootschap op te richten. Maar zijn er ook nadelen aan verbonden?

We zetten een en ander voor u op een rijtje.

Voordelen

 • De kosten voor de aankoop of verbouwing van onroerende goederen kunnen afgeschreven worden. Dit voordeel hebt u niet als u de onroerende goederen privé aankoopt.
 • Een patrimoniumvennootschap laat toe om onroerende goederen roerend te maken. Vervolgens kunt u ze fiscaal voordelig overdragen naar uw nageslacht.

Nadelen

 • Eventuele meerwaarden worden belast. Dat nadeel vermijdt u dan weer als u privé onroerend goed koopt en verkoopt.
 • In het kader van de vennootschap zult u een boekhouding moeten bijhouden en uiteraard ook uw boekhouder moeten vergoeden.
 • Een belangrijke vraag is ook hoe u uw onroerende goederen uit de vennootschap haalt en naar uw privézijde overhevelt. Dat kan op verschillende manieren:
  • Verkoop
  • Vereffening van de vennootschap
  • Via een kapitaalvermindering

Feit is dat het onroerend vermogen voldoende groot moet zijn om een patrimoniumvennootschap de moeite waard te maken. Uw boekhouder helpt u hierbij met een concrete berekening.