De volgende formaliteiten

Uw project om na uw pensionering als zelfstandige te werken vordert. U hebt alles goed overwogen en de eerste administratieve stappen gezet. U hebt ook beslist om al dan niet een vennootschap op te richten.  Onder welke vorm u ook werkt, er zijn nog andere stappen die u moet zetten alvorens u kunt starten. Sommige hiervan zijn niet moeilijk, maar u mag ze niet overslaan.

1. Open een zichtrekening

Het is verplicht voor uw nieuwe professionele activiteit een aparte zichtrekening te openen. U mag hiervoor niet uw privérekening gebruiken.

Het is niet moeilijk, kost uiteindelijk niet veel en is zeer nuttig om goed een onderscheid te maken tussen uw privé- en beroepsinkomsten en –uitgaven.

Het nummer van de rekening en de naam van de financiële instelling moeten ook op al uw brieven, facturen en bestelbons terug te vinden zijn.

2. Schrijf u in bij een ondernemingsloket
Deze stap zal u enorm veel moeite besparen en de andere formaliteiten zeer vergemakkelijken.

Een ondernemingsloket is eigenlijk een uniek aanspreekpunt voor ondernemingen. 

Het loket doet - tegen een kleine vergoeding - bijna alle administratieve stappen die de ondernemer vroeger zelf moest ondernemen. Het neemt voor u contact op met de verschillende administraties. Deze ondernemingsloketten hebben kantoren in het hele land, dus zeker ook in uw omgeving. Het is ook een garantie dat u geen essentiële zaken vergeet.

3. Vraag een ondernemingsnummer aan
Opgelet, dit is niet voor alle activiteiten nodig, en misschien hebt u er al eentje door uw vorige administratieve stappen.

  • Alle vennootschappen krijgen bij hun inschrijving in het rechtspersonenregister (RPR) een ondernemingsnummer, dat eveneens dienst doet als btw-nummer.
  • Anders schrijft u zich in bij de Kruispuntbank van de Ondernemingen. Dit doet u best via een ondernemingsloket. U krijgt dan een uniek ondernemingsnummer.

Het ondernemingsnummer moet steeds op al uw documenten duidelijk en zichtbaar vermeld worden.

Er bestaan ook bepaalde voorwaarden om zelfstandige te kunnen worden. In dit artikel leest u hoe het zit.

4. Vraag een btw-nummer aan...
Hebt u geen vennootschap opgericht, dan hebt u nog geen btw-nummer en moet u er eentje aanvragen voor al uw btw-plichtige activiteiten. Dit kunt u doen bij een btw-controlekantoor bij u in de buurt. Nog eenvoudiger: uw ondernemingsloket regelt dit voor u.

 5. ... of niet ?
Een btw-nummer aanvragen is niet voor alle activiteiten verplicht, en dan zijn er ook omstandigheden waarin u kunt vragen om van de btw vrijgesteld te worden. U moet hierover goed nadenken en zien wat in uw geval het interessantst is. U kunt van de btw-vrijstellingsregeling genieten indien uw omzet lager ligt dan 15.000 EUR. In dat geval moet u geen btw aanrekenen, maar zult u ook de btw van uw eigen beroepsuitgaven niet kunnen aftrekken. Weeg de voor- en nadelen dus goed tegen elkaar op.

Hiermee zijn al een goed deel van de verplichte formaliteiten vervuld.