De samenstelling van je verloning (vervolg)

Naast het loon, de dividenden en onroerende huurinkomsten zijn er nog andere manieren om op een fiscaal voordelige wijze geld uit je vennootschap te halen.

Roerende huurinkomens

Wat voor een onroerend goed mogelijk is, is ook voor roerende goederen mogelijk. Je kunt bepaalde roerende goederen aan je vennootschap verhuren, bijvoorbeeld de meubels die zich in de ruimte bevinden die je aan je vennootschap verhuurt. Dit is fiscaal zelfs nog interessanter dan de verhuur van de ruimte. Na aftrek van een kostenforfait van 50% betaal je slechts 27% aan belastingen. En de verhuur van roerende goederen kan niet in loon herkwalificeerd worden.

Bij de verhuur van een gemeubelde ruimte wordt forfaitair 40% van de totale huurprijs beschouwd als huur van het meubilair, en 60% als huur van het lokaal. In de huurovereenkomst kan echter een andere (redelijke) opsplitsing vermeld worden. Maar je kunt nog andere roerende goederen aan je maatschappij verhuren. Zo bijvoorbeeld een pc, gsm of wagen. Hier is de aftrek echter beperkt tot 15%. Voor de vennootschap is deze huur natuurlijk een aftrekbare kost en levert in principe een belastingbesparing op van 33,99%.

Doorrekening nutsvoorzieningen

In het deel van je huis dat ze huurt, verbruikt je vennootschap elektriciteit, water, verwarming. Het is maar normaal dat ze dit terugbetaalt. Deze terugbetaling is echter geen belastbaar inkomen. Je kunt zelfs verder gaan: als je als bedrijfsleider gratis elektriciteit en verwarming krijgt, dan wordt je daarop forfaitair belast op een voordeel in natura van respectievelijk 930 en 1870 euro (aanslagjaar 2014 - inkomsten 2013). Het interessante is hier dat je niet op de werkelijke waarde van het genoten voordeel belast wordt, maar forfaitair. Als de jaarlijkse facturen van je gezin voor deze nutsvoorzieningen hoger ligt, dan heb je er alle belang bij om deze facturen op naam van de vennootschap te plaatsen. Dit is perfect in orde, want je betaalt belasting op het voordeel in natura.

Eén principe moet goed in het achterhoofd gehouden worden: voordelen die forfaitair geraamd worden, kunnen fiscaal interessant zijn.

Opgelet, ook het omgekeerde is mogelijk

We hebben het in deze reeks artikels over het op een fiscaal voordelige wijze geld halen uit je vennootschap. Het spreekt vanzelf dat een bezoldigde bedrijfsleider ook andere vormen van voordelen in natura kan genieten. Hierboven hebben we het gehad over het verhuren van roerende goederen (meubilair, pc, gsm of wagen) van de privépersoon aan de vennootschap. Het omgekeerde, nl. het (kosteloos) ter beschikking stellen van een onroerend goed, pc, internet, huispersoneel, chauffeur, telefoon, gsm, wagen, enz. door de vennootschap aan de bedrijfsleider, is natuurlijk ook mogelijk. In dit geval wordt het voordeel hetzij forfaitair, hetzij op basis van de werkelijke waarde van het voordeel belast. Het is opvallend dat deze voordelen, bijvoorbeeld een dure villa of een dure bedrijfswagen, sinds enkele jaren veel minder interessant geworden zijn. Het is te verwachten dat deze evolutie in de toekomst zal verdergezet worden.

We sluiten deze reeks af met nog enkele andere manieren om geld uit je vennootschap te halen. Dit gaan we hier zien.