De rekening-courant, wat en hoe?

We dachten dat het voor onze lezers nuttig kon zijn wat meer te weten over de rekening-courant. Maar waarover gaat het? Wat verstaat men hier juist onder?

Wat niet?

Laten we het voor de duidelijkheid eerst hebben over wat de rekening-courant niet is, of juister, wat het niet meer is. Vroeger was een rekening-courant een bankrekening waarmee men tijdelijk onder nul, dus gewoon “in het rood”, kon gaan.  Dit was toen slechts zelden het geval. Het was enkel mogelijk na afspraak, voor een beperkte periode en voor de financiering van een onderneming. Nu wordt deze mogelijkheid echter gebruikt om het verbruik te stimuleren, zoals een kredietkaart. Vroeger moest een kredietkaart aan een bankrekening verbonden zijn, nu hebben bepaalde kredietkaarten omgekeerd bijna de rol overgenomen van een bankrekening.
Let op, de “oude”, Vlaamse betekenis die nu niet meer gebruikt wordt, is in Nederland nog altijd gangbaar. De term rekening-courant heeft dus in Vlaanderen en in Nederland een grondig verschillende betekenis!

Wat wel? 

De rekening-courant waarover we het hier hebben, is een vordering of een schuld die een vennoot heeft tegenover zijn vennootschap, buiten de inbreng van het kapitaalsaandeel. Anders uitgedrukt is het een balansrekening waarop zowel de bedragen die je tegoed hebt van je vennootschap, als de schulden die je bij je vennootschap hebt, worden geboekt.

Een vennoot/aandeelhouder/bedrijfsleider/zaakvoerder kan geld lenen van zijn vennootschap, maar ook aan zijn vennootschap. Beide zijn mogelijk, afhangende van de situatie. De rekening-courant is een staat waarop de wederzijdse schulden en vorderingen tussen de vennoten en de vennootschap in de boekhouding ingeschreven staan onder diverse vorderingen of diverse schulden.

Credit en debet

De creditzijde vermeldt de voorschotten gedaan aan de vennootschap: bezoldigingen, huur, interesten op creditsaldo, facturen die door de vennoot betaald werden, enz. Aan de debetzijde noteert men de opnemingen, de facturen van voordelen van alle aard die door de vennootschap voor de vennoot betaald werden, interesten op debetsaldo, enz.

De schulden en de vorderingen worden gecompenseerd, zodat enkel het saldo de toestand weergeeft van de rekening-courant: een debetsaldo is een vordering van de vennootschap ten opzichte van de vennoten, een creditsaldo is de schuld die de vennootschap heeft t.o.v. de vennoten. Veel bedrijfsleiders hebben zo’n rekening-courant in hun vennootschap. Dit kan zelfs in een geschreven overeenkomst gegoten worden, hoewel dit niet noodzakelijk is, en zelfs weinig gebruikelijk.

Nu we weten wat een rekening-courant juist is en wie er gebruik van kan maken, moeten we onderzoeken wat de voor- en nadelen, de opportuniteiten en gevaren hiervan zijn of kunnen zijn.