De omzetverzekering: een noodzakelijke aanvulling op uw polis Gewaarborgd inkomen

Als zelfstandige hebt u een verzekering Gewaarborgd inkomen nodig. Maar die polis heeft ook beperkingen. Om die op te vangen, sluit u maar beter een omzetverzekering af. Wij leggen u uit waarom.

Veel zelfstandigen met een vennootschap keren zichzelf een vrij beperkt loon uit. De fiscale tarieven in de vennootschapsbelasting liggen nu eenmaal lager dan in de personenbelasting ... Maar stel dat u voor langere tijd arbeidsongeschikt wordt. Binnen uw bedrijf bent u de centrale figuur. Door uw afwezigheid gaat de omzet fors naar beneden. En ook uw eigen inkomen daalt stevig. Want uw polis Gewaarborgd inkomen keert u een maandelijkse vergoeding uit die gebaseerd is op het eerder beperkte loon dat u zichzelf toekende … Het wordt dus een vicieuze cirkel!

De oplossing: een omzetverzekering

De conclusie is vrij eenvoudig: in kmo’s waarbij een zaakvoerder of een andere keymedewerker een allesbepalende rol spelen, kan een langdurige arbeidsongeschiktheid het voortbestaan van het bedrijf in gevaar brengen. Een omzetverzekering biedt daarvoor een oplossing.

Hoe werkt dit?

Een omzetverzekering verzekert tot 60% van de omzet van het bedrijf als de zaakvoerder (of de kernmedewerker) arbeidsongeschikt wordt door ziekte of een ongeval. Op die manier krijgt het bedrijf een levenslijn.

De hoogte van de tussenkomst van de verzekeraar hangt af van de graad van arbeidsongeschiktheid.

  • <25%: geen tussenkomst
  • Tussen 25% en 66%: tussenkomst a rato van het exacte percentage van arbeidsongeschiktheid
  • >66%: volledige uitkering

Met de uitkering (in rente of kapitaal) via de omzetverzekering kan de vennootschap tijdelijk een vervanger betalen of een andere oplossing zoeken. De vennootschap kan de premie voor de omzetverzekering aftrekken als beroepskost. Een eventuele uitkering wordt echter wel belast als opbrengst.