De nieuwe woonbonus: wat weten we al?

Sinds 1 juli 2014 is de woonbonus niet langer een federale, maar wel een gewestelijke bevoegdheid. We geven u de wijzigingen mee die dit voor u meebrengt.

Sluit u een hypothecair krediet af na 1 januari 2015, dan valt dit onder de regeling van het betrokken Gewest. Tenzij het gaat om een herfinanciering van een krediet dat afgesloten werd vóór 1 januari 2015. Dit betekent dus dat de fiscale voordelen niet meer hetzelfde zijn in de drie gewesten.

Welke regelingen zijn van kracht?


Beschrijving ;Vlaanderen ; Wallonië ;Brussel
Basisbedrag ; € 1.520 ; € 2.290 ; € 2.290
Verhoging gedurende eerste 10 jaar ; € 760 ; € 760 ; € 760
Verhoging voor kinderlast (>3 kinderen) ; € 80 ; € 80 ; € 80
Indexatie ; Bedragen worden niet geïndexeerd ; Bedragen werden geïndexeerd ; Bedragen werden geïndexeerd
Tarief belastingvoordeel ; 40% ; 40% ; 45%
[/table]In Brussel zou er ten vroegste vanaf 2017 een nieuwe fiscale regeling uitgevaardigd worden.