De keerzijde van de schenking

De erfbelasting ligt in de meeste gevallen tamelijk hoog. Daarom zijn veel mensen geneigd over te gaan tot een schenking met de bedoeling de erfbelasting te omzeilen. Dit is zeker het geval in Vlaanderen, nu de schenkbelasting er verlaagd werd. Maar heeft dit enkel voordelen?

Een ongezien succes
De schenking van onroerende goederen heeft de laatste maanden in Vlaanderen een ongezien succes gekend. Dit is het gevolg van een verlaging van de schenktarieven die de Vlaamse overheid in juli 2015 doorvoerde. De bedoeling hiervan was een aantal woningen te activeren, en het doel lijkt wel geslaagd.

En dan gebeurt het onverwachte
Bijna 13 000 Vlamingen hebben de laatste maanden van deze gelegenheid gebruik gemaakt om een woning te schenken. De bedoeling van een schenking is natuurlijk om schenkbelasting te betalen in plaats van een zwaardere erfbelasting. Normaal wordt verwacht dat de schenker vóór de begiftigde overlijdt. Maar in sommige gevallen zal het omgekeerde gebeuren. De schenkingen voorzien de mogelijkheid voor de schenker om de woning terug te nemen, indien de begiftigde vóór de schenker overlijdt. In dit geval belandt het pand niet in de erfenis van de begiftigde, maar keert het terug naar het vermogen van de schenker. Tot nu toe gebeurde dit zonder belastingen te moeten betalen.

Geen erfbelasting... maar 10% registratiebelasting
De Vlaamse belastingsdienst heeft nu echter voorzien voortaan 10% registratiebelasting aan te rekenen wanneer de schenker van deze terugneemoptie gebruik maakt. De schenker zal dus in zulk geval 10% moeten betalen op de waarde van... zijn eigen woning. De Vlaamse belastingsdienst (Vlabel) beschouwt dat deze terugkeer enkel belastingvrij gebeurt indien de terugkeer automatisch is en niet optioneel, maar in het geval van de schenking van onroerende goederen beschouwt Vlabel het beding van terugkeer altijd optioneel, dit wil zeggen dat de schenker de keuze heeft de schenking terug te nemen of niet. Laat de schenker de schenking in de nalatenschap van de begiftigde, dan zal er geen registratiebelasting aangerekend worden, maar wel erfbelasting voor de erfgenamen.

Een voorbeeld zal dit duidelijker maken. Een vader (de schenker) schenkt een vastgoed (een woning) aan zijn zoon (de begunstigde). Indien deze zoon vóór de vader overlijdt, zijn er twee mogelijkheden. Ofwel laat de (groot)vader het huis aan zijn kleinkinderen, en zullen deze laatsten dus erfbelasting betalen, ofwel neemt hij het huis terug, en in dat geval zal hij zelf 10% registratiebelasting moeten betalen.

De oplossing om deze registratiebelasting te vermijden zou erin bestaan om de terugkeer automatisch te maken (dus niet optioneel), om zo het goed opnieuw te kunnen schenken, ditmaal aan de kleinkinderen.