Is de groepsverzekering de nieuwe firmawagen?

De actieve Belg is voorstander van de uitbreiding van de tweede pijler. De tweede pijler is het aanvullend pensioenkapitaal via de werkgever of vennootschap zoals een groepsverzekering, pensioenfonds, VAPZ of IPT.

Universeel aanvullend pensioenkapitaal 

Steeds meer mensen (56%) vinden dat het aanvullende pensioen via de werkgever of de vennootschap een recht zou moeten zijn voor iedereen (+ 6% in een jaar). Dit is ook veruit de interessantste extralegale vergoeding, ze levert een werknemer inderdaad netto meer op dan een evenredige verhoging van zijn brutoloon. Voor de werkgever is dit eveneens gunstig, omwille van de fiscaal interessante behandeling.

bescherming.art2Groepsverzekering of bedrijfswagen

In een periode waarin bedrijfswagens om diverse redenen steeds meer bekritiseerd worden, is het helemaal niet onredelijk om te beweren dat de groepsverzekering de nieuwe firmawagen is, of zou moeten worden.  Er bestaat effectief een risico dat de gunstige fiscale behandeling van bedrijfswagens in een niet zo verre toekomst teruggeschroefd wordt.

Groepsverzekeringen zullen daarentegen, in een tijd waarin de overheid het steeds moeilijker krijgt om de wettelijke pensioenen, te financieren, slechts aangemoedigd worden.

Situering: pensioenopbouw bestaat uit verschillende pijlers 

  • Onze landgenoten weten ondertussen wel dat het wettelijke pensioen of de eerste pijler niet zal volstaan om hun levensstandaard op peil te houden. Gelukkig telt het pensioenstelsel nog andere pijlers.
  • De tweede pijler is de pensioenopbouw via de beroepsactiviteit, het aanvullend pensioen via de werkgever of vennootschap.
  • De derde pijler is degene die je zelf opbouwt, het individueel pensioensparen via een pensioenspaarfonds of -verzekering en/of langetermijnsparen via een individuele levensverzekering. Er is altijd sprake van een fiscaal voordeel.
  • Onder vierde pijler verstaat men meestal het eigen sparen of beleggen voor een aanvullend pensioen zonder fiscaal voordeel. Anderen definiëren de vierde pijler als het "menselijk kapitaal". Dit is het vermogen om na de wettelijke leeftijd - meestal bij de laatste werkgever - verder te werken, al was het deeltijds of op een "lichtere"wijze, met de bedoeling het inkomen en het pensioen aan te vullen.
  • De vijfde pijler is het eigen vermogen, waaronder meestal het eigen huis.

Onderzoek

De resultaten besproken in dit artikel komen uit het Nationaal Gezonderzoek 2015 van Delta Lloyd Life. Klik hier voor meer informatie.