De glazen bol voor het volgende kwartaal

“Europa en Azië doen het goed, de VS is onduidelijk”

Na onze terugblik op het vorige kwartaal, kijken we nu vooruit met Evert Van Meeuwen, Senior Investment Officer bij Delta Lloyd Life. Hij ziet de economie in de Europese en Aziatische landen scoren, maar twijfelt bij de Amerikaanse. 

Europa

“In Europa heerst er vertrouwen in de toekomst. De politieke ongerustheid is weg en de economie groeit tegen een goed tempo. De beurzen kunnen hierop verder bouwen. Wel bestaat de kans dat de rentepolitiek van de ECB onder impuls van Draghi voor een lichte terugval zorgt.”

Verenigde Staten

“Veel plannen van Trump raken niet snel gerealiseerd. Zijn voorstellen voor de wijziging van de ziekteverzekering raken voorlopig niet door het congres en ook de muur tussen de VS en Mexico botst op veel problemen. Zijn voorstel om de muur vol te stouwen met zonnepanelen staat dan weer in schril contrast met zijn exit uit het klimaatakkoord van Parijs … En ten slotte komt de aangekondigde belastingverlaging er voorlopig ook niet in die grootte-orde. Kortom, de toekomst van de VS op politiek vlak lijkt me vrij onduidelijk. Binnen de VS zijn de verwachtingen voor de economie nog erg positief, maar zelf ben ik daar minder van overtuigd. Ik vind dan ook dat nogal wat Amerikaanse aandelen vrij hoog gewaardeerd staan.”

Azië

“De Aziatische landen doen het economisch goed. Japan is daar het beste voorbeeld van. Ook voor China gaat dit op, al blijft de schuldenberg immens.”


evertvanmeeuwen

Evert Van Meeuwen is de Senior Investment Officer, verantwoordelijk voor het Asset Management binnen Delta Lloyd Life. Hij werkt sinds 2006 als investerings- en financieel analist in o.a. Investment Banking bij BNP Paribas, M&A bij de Europese Commissie en als Obligatie Portfolio Manager in verzekeringen.